Kening Winter is dea, lang sil de klimaatferoaring libje!

Kening Winter is dea, lang sil de klimaatferoaring libje!

🕔20:34, 29.feb 2020

Skôging troch Nanne Hoekstra In heal jier hjerst In jiermannich lyn waard der yn de media wakker beard oer de komst fan in horrorwinter, mei bulten kjeld en snie. Dy kaam doe hielendal net, mar wat my oanbelanget ha we

Lês it folsleine artikel
Jan Schokker: Der Tischtikker

Jan Schokker: Der Tischtikker

🕔20:00, 29.feb 2020

Kollum Foar de standbou hawwe wy wer in hiele wike nei Dútslân ta west, mar dan geane wy fansels net inkeld foar it wurk op reis. Alle kearen is it foar ús ek in kultuerútstapke: wy moetsje prachtige minsken, sjogge

Lês it folsleine artikel
Opfrysker

Opfrysker

🕔15:35, 29.feb 2020 Lês it folsleine artikel
Bouquetreeks komt mei Frysk diel

Bouquetreeks komt mei Frysk diel

🕔09:29, 29.feb 2020

Yn gearwurking mei HarperCollins komt Utjouwerij Regaad fan ’t maitiid mei in Frysk diel yn de populêre Bouquetreeks: Leafde yn Ljouwert. It ferhaal is spesjaal foar de gelegenheid skreaun troch Fleur van Ingen (pseudonym), de iennige Nederlânske Bouquet-auteur – dy’t

Lês it folsleine artikel
WK Frysk! en WK kandidatetoernoai Frysk damjen 2020

WK Frysk! en WK kandidatetoernoai Frysk damjen 2020

🕔09:25, 29.feb 2020

Fan tiisdei 3 oant en mei snein 8 maart wurdt yn Frjentsjer it ynternasjonaal tinksportevenemint Fryslân Iepen 2020 organisearre. Foar it earst yn de skiednis fan it Frysk damjen wurdt in kandidatetoernoai holden. Mear as tritich dammers meitsje harren op

Lês it folsleine artikel
Keunstwurk leart bern Frysk fia dûnsjen en sjongen

Keunstwurk leart bern Frysk fia dûnsjen en sjongen

🕔09:14, 29.feb 2020

Stichting Keunstwurk sil seis ûntwerpen útwurkje om keunst- en kultueredukaasje te keppeljen oan it Frysk en meartalich ûnderwiis op Fryske basisskoallen. Keunstwurk wurket dêrby gear mei NHL Stenden, Academy of Social Studies: Laten We Welzijn, de Afûk en meertaligheidssintrum Cedin.

Lês it folsleine artikel
De klimaatkwestje: de djipte yn mei Gerrit Hiemstra

De klimaatkwestje: de djipte yn mei Gerrit Hiemstra Fernijd

🕔08:47, 29.feb 2020

Hoe hinget klimaatferoaring gear mei feroarjende waarsomstannichheden? Hoe hurd stiicht ús seespegel no echt? En wêrom binne wy noch net allegear fegetariër en yn it besit fan in elektryske auto? Yn it ramt fan de útstalling Other.Worldly giet presintator Habtamu

Lês it folsleine artikel
Frâns Kuipers: Ekonomy & Polarisaasje

Frâns Kuipers: Ekonomy & Polarisaasje

🕔08:40, 29.feb 2020

Kollum It is wer sa’n bytsje de tiid om de belesting te regeljen. Soks giet hjoed-de-dei maklik mei help fan de app Mijn Overheid. Mei jo eigen DigiD kinne jo maklik op ‘Belastingen’ ynlogge en dan steane de measte sifers

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (107; lêste ôflevering)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (107; lêste ôflevering)

🕔07:14, 29.feb 2020

De twa geboaden “Ik haw alle macht yn ’e himel en op ierde. Gean no op paad en meitsje fan alle folken myn learlingen. Gean de wrâld yn en fertel de hiele skepping it goede nijs, it bliid boadskip. Dy’t

Lês it folsleine artikel
De boerinne sûnder skaad

De boerinne sûnder skaad

🕔07:04, 29.feb 2020

Folksferhaal Der wie ris in boer dy’t ûndiek dat syn frou gjin skaad hie. Dy tocht, dat kin gjin natuerlike saak wêze! As de sinne skynt, dan hat alles skaad. Dat hy frege de dominy: “Wat sizze jo hjirfan?” “Ja”,

Lês it folsleine artikel