Nije oprop: 26 juny foar it Frysk nei De Haach

Nije oprop: 26 juny foar it Frysk nei De Haach

🕔09:42, 30.May 2019

It hat in skoftke stil west mar no is der wer aksje yn oantocht. Nei it teloarstellende berjocht dat it Algemien Oerlis fan de Fêste Keamerkommisje mei de minister oer de stân fan saken oangeande it Frysk ferskood is fan

Lês it folsleine artikel
Tusken Skotse Trije en metal: ynter-Frysk gearwurkjen op twasprong

Tusken Skotse Trije en metal: ynter-Frysk gearwurkjen op twasprong

🕔07:58, 30.May 2019

Skôging troch Kerst Huisman Wat is der eins sa aardich oan de trijejierlikse reis fan Friezen nei Hilgelân? Ik tink dat ik wol ien fan de minsken bin dy’t dêr echt wat bestekliks oer fertelle kin. Dat komt, omdat ik

Lês it folsleine artikel
Noardeast-Fryslân wol krêftdiedich en tagonklik boargemaster

Noardeast-Fryslân wol krêftdiedich en tagonklik boargemaster

🕔07:18, 30.May 2019

De profylskets foar de nije boargemaster fan de gemeente Noardeast-Fryslân is klear en wurdt 5 juny troch de gemeenteried fêststeld. Ynwenners fan de gemeente koene fia in enkête op it ynternet meitinke oer eigenskippen dy’t neffens harren foar de nije

Lês it folsleine artikel
Waarpraatsje: Himelfeartsdei berûne loft

Waarpraatsje: Himelfeartsdei berûne loft

🕔17:51, 29.May 2019

DE JOUWER – It wie woansdei in noflike dei mei in soad sinne. Tongersdei (Himelfeartsdei) en freed is der (folle) minder sinne. It bliuwt wol myld. Yn ‘e nacht fan woansdei op tongersdei rekket de loft stadichoan berûn. In bytsje

Lês it folsleine artikel
Fideo: Friesen-droapen op Helgolân

Fideo: Friesen-droapen op Helgolân

🕔17:39, 29.May 2019

De Fryske Rie hat it ûndersteande filmke makke, dat in yndruk jout fan it festival Friesen-droapen. Dat krige fan ‘t wykein syn beslach op it eilân Helgolân.

Lês it folsleine artikel
Bretonsktalige skoallen moatte op ’e nij befochten wurde

Bretonsktalige skoallen moatte op ’e nij befochten wurde

🕔17:20, 29.May 2019

Sneon wie der yn it Bretonske Kemper/Quimper in demonstraasje foar it behâld fan it Bretonsktalige ûnderwiis. Dat liket op it earste each wat nuver, want skoallen mei it Bretonsk as fiertaal, besteane al tsientallen jierren en der komme hieltiten nijen

Lês it folsleine artikel
Dantumadiel kampt mei tekoart yn jierrekken 2018

Dantumadiel kampt mei tekoart yn jierrekken 2018

🕔15:36, 29.May 2019

De jierrekken 2018 fan de gemeente Dantumadiel slút mei in negatyf saldo fan goed € 3.9 miljoen. Grutte tsjinfallers binne, krekt sa’t dat lanlik it gefal is, ûnder mear it sosjaal domein, jeugdsoarch en in legere útkearing út it gemeentefûns.

Lês it folsleine artikel
Opfrysker

Opfrysker Fernijd

🕔15:00, 29.May 2019 Lês it folsleine artikel
Provinsjale Steaten kieze leden Earste Keamer

Provinsjale Steaten kieze leden Earste Keamer

🕔08:57, 29.May 2019

De leden fan Provinsjale Steaten fan Fryslân hawwe moandeitemiddei 27 maaie harren stim útbrocht op de kandidaten foar de Earste Keamer fan de Steaten-Generaal. De 75 leden fan de Earste Keamer wurde keazen troch de Steaten fan de tolve provinsjes.

Lês it folsleine artikel
Moandei 3 juny lanlik NL-Alert kontrôleberjocht: no ek fia reklamebuorden

Moandei 3 juny lanlik NL-Alert kontrôleberjocht: no ek fia reklamebuorden Fernijd

🕔08:33, 29.May 2019

Op moandei 3 juny 2019 om 12.00 oere stjoert de oerheid in NL-Alert kontrôleberjocht út yn hiel Nederlân. As jo it kontrôleberjocht ûntfange, is jo mobile telefoan goed ynsteld foar NL-Alert. Jo binne dan wis dat jo ynformearre wurde as

Lês it folsleine artikel