Sprekwiis: útdrukkingen

Sprekwiis: útdrukkingen Fernijd

🕔15:00, 26.Apr 2018 Lês it folsleine artikel
Pieter Post: boekbesprek

Pieter Post: boekbesprek

🕔14:57, 26.Apr 2018

De Neakene Wierheid, De Naakte Waarheid Wytze Brandsma Narratio 2018, 65 siden Priis € 9,00 ISBN 978 90 5263 494 4 Wa’t de agooch-teolooch Wytze Brandsma in bytsje ken sjocht in man foar him mei in skôgjende en ôfwachtsjende eachopslach.

Lês it folsleine artikel
Dijkstra Draisma BV út Boalsert yn finale Kening Willem I-priis

Dijkstra Draisma BV út Boalsert yn finale Kening Willem I-priis

🕔10:10, 26.Apr 2018

Frysk boubedriuw yn top trije Nederlânske bedriuwen Dijkstra Draisma BV is noch hieltyd yn ’e race foar de Kening Willem I-priis yn de kategory MKB. Tiisdei 24 april waard de Fryske ûndernimming ferrast troch Martin van Pernis en Boudewijn Haverlag,

Lês it folsleine artikel
Wenkongres Noard-Fryslân set minsken oan it tinken

Wenkongres Noard-Fryslân set minsken oan it tinken

🕔09:56, 26.Apr 2018

Op inisjatyf fan Germeraad Makelaars wurdt op tongersdei 24 maaie it Wenkongres Noard-Fryslân holden yn Stiens. Oanlieding binne de aktuele ûntwikkelingen dy’t fan ynfloed binne op ’e hjoeddeiske wenningmerk yn dy regio. As makelder wit Germeraad goed wat der op

Lês it folsleine artikel
Koen Eekma riddere by ôfskied fan de Afûk

Koen Eekma riddere by ôfskied fan de Afûk

🕔21:58, 25.Apr 2018

By it ôfskied fan de AFUK is Koen Eekma (66) fan It Hearrenfean beneamd ta Ridder yn de Oarder fan Oranje-Nassau. Eekma krige de fersiersels woansdei út hannen fan kommissaris fan de Kening drs. A.A.M. Brok. Hast trije desennia hat

Lês it folsleine artikel
IepenUP live earet ferstoarne dichter Piter Yedema

IepenUP live earet ferstoarne dichter Piter Yedema

🕔15:49, 25.Apr 2018

Talkshow IepenUP Live stiet woansdei 25 april wiidweidich stil by it ferstjerren fan Piter Yedema. De yn Boalsert berne Yedema ferstoar ôfrûne sneon yn it MCL nei’t er in pear dagen earder mei hertklachten opnommen wie. Yedema waard 77 jier.

Lês it folsleine artikel
Nij ûnderwiiskonsept foar Dockinga Ferwert

Nij ûnderwiiskonsept foar Dockinga Ferwert

🕔15:44, 25.Apr 2018

De lokaasje Ferwert fan it Dockinga College is folop yn ûntwikkeling. Der is de ôfrûne tiid stûf wurke oan in nij ûnderwiiskonsept, in foarm fan ûnderwiis dêr’t yn personalisearre wurdt en romte hat foar fleks-oeren en fakoerstigend wurkjen. Dat konsept

Lês it folsleine artikel
Mear bioferskaat yn Fryslân en Europa

Mear bioferskaat yn Fryslân en Europa

🕔15:38, 25.Apr 2018

In nije ympuls foar it bioferskaat yn Fryslân en dêrbûten De Provinsje kriget € 330.000 fan Brussel om derfoar te soargjen dat it libben yn de boaiem riker wurdt en der mear plante- en bistesoarten komme. It belied dêrfoar moat ek

Lês it folsleine artikel
Subsydzje foar ynnovative oplossingen feangreidegebiet

Subsydzje foar ynnovative oplossingen feangreidegebiet

🕔15:30, 25.Apr 2018

De provinsje stelt goed 1 miljoen euro beskikber foar fiif projekten om maatregels te ûndersykjen foar it fertraagjen fan de ôfbraak fan fean en it rendabel eksploitearjen fan wieter fean. Stúdzjegroepen fan boeren sille yn ‘e praktyk ûndersykje mei hokker

Lês it folsleine artikel
Definityf beslút Wynpark Nij Hiddum-Houw yn sicht

Definityf beslút Wynpark Nij Hiddum-Houw yn sicht

🕔15:13, 25.Apr 2018

De ôfspraken mei de omwenners oer de lûdsreduksje, ferljochting en gjin slachskaad troch de mûnen fan Wynpark Nij Hiddum-Houw, binne definityf troch de Provinsje oernommen. Dat stiet yn it Provinsjaal Ynpassingsplan (PIP) dat no klear is. De Provinsje komt sa

Lês it folsleine artikel