Mei-inoar fan it gas ôf

Mei-inoar fan it gas ôf

🕔07:41, 22.Feb 2018

Fryslân en Grinslân meitsje mei-inoar in sterke fûst tsjin tsjin gaswinning en de skealike gefolgen dêrfan. Sneon 24 febrewaris wurdt in grutte demonstraasje holden yn it grinsgebiet fan de beide provinsjes, by it gasboaringsstasjon yn Opende, de Grinzer Pein, oan

Lês it folsleine artikel
Striid foar dúdlike taal yn Fryslân

Striid foar dúdlike taal yn Fryslân

🕔07:12, 22.Feb 2018

Fryslân docht mei yn de striid tsjin it min lêze en skriuwe kinnen. Allegearre mei-inoar kinne minsken mei in lege taalbehearsking holpen wurde om te winnen troch te stimmen op it plan fan de taalswakken yn Fryslân dy’t meidogge oan

Lês it folsleine artikel
Ynskriuwing Liet 2018 start mei workshopdei

Ynskriuwing Liet 2018 start mei workshopdei

🕔06:44, 22.Feb 2018

De ynskriuwing foar de nije edysje fan it Frysk sjongfestival Liet stiet wer iepen. Fan no ôf kinne bands en singer-songwriters har dêrfoar oanmelde. Liet 2018 wurdt holden op snein 13 maaie yn Neushoorn yn Ljouwert. Oanmelde kin fia de

Lês it folsleine artikel
Rekôrtal musea helpt pake en beppe de fakânsje troch

Rekôrtal musea helpt pake en beppe de fakânsje troch

🕔06:21, 22.Feb 2018

Mar leafst 39 Fryske musea en argiven dogge dit jier mei oan ‘Help pake en beppe de fakânsje troch’, in rekôr. De populêre aktiviteitewike yn de krookjefakânsje belibbet dit jier syn santjinde edysje. Fan tiisdei 27 febrewaris oant en mei freed 2 maart 2018 wurde aardige,

Lês it folsleine artikel
Iepenbiere diskusjejûn oer de Sleepwet

Iepenbiere diskusjejûn oer de Sleepwet

🕔19:31, 21.Feb 2018

Mei it each op it riejaand referindum op 21 maart 2018 oangeande de Sleepwet hâldt de Fryske Nasjonale Partij (FNP) yn ’e mande mei de Onafhankelijke SenaatsFractie (OSF) op 1 maart op it Hearrenfean in iepenbiere diskusjejûn. Twa sprekkers mei

Lês it folsleine artikel
Snein 11 maart 2018 konsert yn De Hofkamer Ljouwert

Snein 11 maart 2018 konsert yn De Hofkamer Ljouwert

🕔16:11, 21.Feb 2018

Muzikale Premjêre fan Hettinga’s Frjemde Kusten op muzyk fan Le Cointre troch Colori Ensemble Dichter Tsjêbbe Hettinga hat in wichtige rol spile yn de ferkiezing fan Ljouwert as Kulturele Haadstêd 2018 en dat moat fierd wurde. Sneintemiddei 11 maart is der dêrom in bysûnder

Lês it folsleine artikel
Farferbod op lytsere farwegen

Farferbod op lytsere farwegen

🕔15:39, 21.Feb 2018

Om it oangroeien fan iis te befoarderjen jildt fan sneon 24 febrewaris 17.00 oere ôf in farferbod foar fearten en sleaten yn Fryslân. Oannimmers wurdt fersocht om harren driuwend materiaal fuort te heljen. Grutte farwegen dy’t wichtich binne foar de

Lês it folsleine artikel
Oerheden gean útdaging wenningmerk yn Súdwest-Fryslân oan

Oerheden gean útdaging wenningmerk yn Súdwest-Fryslân oan

🕔15:34, 21.Feb 2018

Yn de gemeenten De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân kinne oant en mei 2026, 2500 wenningen boud wurde. De provinsje Fryslân makket dêr ôfspraken oer mei beide gemeenten. De trije partijen setten hjoed harren hantekeningen ûnder dy ôfspraken. De partijen binne

Lês it folsleine artikel
Opfrysker

Opfrysker

🕔15:00, 21.Feb 2018 Lês it folsleine artikel
Aksjedei en stimburo’s yn Fryslân foar Minority SafePack Initiative

Aksjedei en stimburo’s yn Fryslân foar Minority SafePack Initiative

🕔09:31, 21.Feb 2018

De memmetaaldei fan de Feriene Naasjes hat dit jier yn Fryslân it karakter fan in aksjedei foar it Europeeske boargerinisjatyf Minority SafePack MSPI. It doel fan it MSPI is om de Europeeske Uny der ta oan te setten om tenei

Lês it folsleine artikel