In boadskip op snein (2)

In boadskip op snein (2)

🕔12:52, 31.Jan 2016

Yn de tsjinst fan de Doopsgesinde tsjerke fan Swolle waard fan ’e moarn it wier barde ferhaal foarlêzen fan in maatskiplik wurker yn the Bronx, Julio Diaz (31 jier âld). Hy kaam thús nei in lange dei op it wurk.

Lês it folsleine artikel
Undersyk staasjejildsysteem doogde net

Undersyk staasjejildsysteem doogde net

🕔12:28, 31.Jan 2016

“Politisy moatte rapporten goed lêze, net allinnich de konklúzjes oernimme.” Dat sei ûndersykster Magda Smink, dy’t foar har promoasje de ynfloed fan it bedriuwslibben op it duorsumheidsbelied ûndersocht, fan ‘e moarn yn it programma Vroege Vogels. Soks as reaksje op

Lês it folsleine artikel
‘Hieltyd mear en bettere tsizen servearre yn restauranten’

‘Hieltyd mear en bettere tsizen servearre yn restauranten’

🕔09:58, 31.Jan 2016

Tsizen en tsiisplankjes spylje in hieltyd wichtigere rol by goede restauranten. “It tsiisplankje is de ôfsluting fan de jûn, dus dat wat de gasten it bêste ûnthâlde. Wy sjogge dêrom dat restauranten hieltyd mear omtinken besteegje oan goede tsizen en ek

Lês it folsleine artikel
Groeiende harksifers Omrop Fryslân

Groeiende harksifers Omrop Fryslân

🕔16:01, 30.Jan 2016

De harksifers fan Omrop Fryslân sitte yn ’e lift. Omrop Fryslân Radio is sûnt de twadde helte fan foarich jier wer fierwei merklieder yn Fryslân. Yn de earste helte fan 2015 kaam de Omrop mei in nije radioprogrammearring. De harksifers

Lês it folsleine artikel
Ferskate festiviteiten by de iepening Sintrale As

Ferskate festiviteiten by de iepening Sintrale As

🕔15:51, 30.Jan 2016

Dit jier binne der ferskate festiviteiten om de iepening fan De Sintral As hinne. Fan in kulturele reis, in iepenloftspul en in hândelsrûte oant in sportevenemint. Allegearre betocht troch de mienskip. De festiviteiten binne fan ’t simmer. De Sintrale As

Lês it folsleine artikel
Subsydzje kompensearret kosten opromjen drugsôffal

Subsydzje kompensearret kosten opromjen drugsôffal

🕔15:47, 30.Jan 2016

Lâneigeners, gemeenten en terreinbehearders kinne dit jier subsydzje krije foar de kosten dy’t se makke hawwe om drugsôffal dat op harren terrein stoart is, op te romjen.  Der is in nije subsydzjeregeling foar yn it libben roppen.  Geregeld fine gemeenten en

Lês it folsleine artikel
Fraachpetear mei Hylke Tromp

Fraachpetear mei Hylke Tromp

🕔12:29, 30.Jan 2016

Op woansdei 17 febrewaris wurdt de Rink van der Veldepriis 2016 útrikt yn it gemeentehûs yn Drachten. De gemeente Smellingerlân en Friese Pers Boekerij namen yn 2003 it inisjatyf foar dy bysûndere literêre priis. De priis wurdt sûnt 2004 ien kear

Lês it folsleine artikel
Opfrysker

Opfrysker Fernijd

🕔09:00, 30.Jan 2016

Sjoch hjir foar alle eardere Opfryskers

Lês it folsleine artikel
Komt in frou by dokter …

Komt in frou by dokter … Fernijd

🕔08:14, 30.Jan 2016 Lês it folsleine artikel
It boek fan it libben

It boek fan it libben

🕔06:24, 30.Jan 2016

De fragminten út de ivichheid út it djippe wetter fan de see fan tiid bewarre as in oantinken foar letter Sa wurdt elts barren fêstlein op foto of opskreaun op in soad siden fan it boek fan it libben Wannear’t

Lês it folsleine artikel