Fryske tsjerketsjinsten 5 april 2015

Fryske tsjerketsjinsten 5 april 2015

🕔09:20, 3.Apr 2015

Deinum Sint Janstsjerke, 9.00 o., ds. A. Terlouw, mei de Kantorij fan Terpoarte en ZWO en mei it ynsammeljen produkten foar de Itensbank Drachten Grutte tsjerke, 11.15 o., ds. A.H. Boschma Feanwâlden Kristlik-grifformearde Tsjerke, 14.00 o., ds. D. J. Steensma

Lês it folsleine artikel
Dollende mol helpt Deenske argeologen

Dollende mol helpt Deenske argeologen

🕔08:30, 3.Apr 2015

In museum yn it noarden fan Denemarken hat de help fan mollen ynroppen by it sammeljen fan argeologyske ynformaasje. Deenske kultuerele autoriteiten tochten earst dat de oanfraach fan it Viborg Museum in grap wie. Mar, sa berjochtet de Kopenhagen Post,

Lês it folsleine artikel
Wijffels pleitet foar dûbeld boekhâlden

Wijffels pleitet foar dûbeld boekhâlden

🕔08:00, 3.Apr 2015

It wie út ‘e tiid mar it komt wer werom: dûbele boekhâldings. Ald-bankier Herman Wijffels sei dat op in gearkomst yn De Rode Hoed yn Amsterdam op 30 maart 2015. Hy spriek dêr foar in folle seal yn it ramt

Lês it folsleine artikel
Achlumer set ûndernimming op yn Suriname

Achlumer set ûndernimming op yn Suriname

🕔15:03, 2.Apr 2015

De 35-jierrige Johannes Bloemsma, ôfkomstich fan Achlum, is dwaande mei it opsetten fan syn eigen ûndernimming yn Suriname. Hy wol op in resort minsken de gelegenheid biede om in bysûnder teeritueel te ûndergean. De tee wurdt ayahuasca neamd. Johannes: ‘Dit

Lês it folsleine artikel
Fryske tsjerketsjinst 2 april 2015

Fryske tsjerketsjinst 2 april 2015

🕔15:00, 2.Apr 2015

Hegebeintum Frysk Oek. Wurkferbân, 19.30 o., ds. K. Visbeek, fiering Hillich Nachtmiel

Lês it folsleine artikel
Miljarden bewenbere planeten yn it Molkenpaad

Miljarden bewenbere planeten yn it Molkenpaad

🕔14:32, 2.Apr 2015

Australyske en Deenske wittenskippers berekkenje dat der miljarden bewenbere planeten yn it molkenpaad wêze moatte. Dy konklúzje loeken hja oan de hân fan in stjerrekundich prinsipe út 1772. Hjoed publisearje hja dêroer yn Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Lês it folsleine artikel
Hast 8000 .frl-adressen oanfrege

Hast 8000 .frl-adressen oanfrege

🕔13:21, 2.Apr 2015

Hjoed is de lêste dei dat ynwenners fan Fryslân foarrang krije by it oanfreegjen fan in ynternetadres op .frl. Fan freed ôf kin elkenien sa’n adres oanfreegje en is it spultsje fan: wa’t earst yn ‘e roef is, hat kâns

Lês it folsleine artikel
Oprop oan minister: net samar priveegegevens garje

Oprop oan minister: net samar priveegegevens garje

🕔11:42, 2.Apr 2015

It garjen fan persoanlike ynformaasje oer it skiljen en ynternetsjen fan boargers troch de oerheid moat net fuortendaliks wer mooglik makke wurde. Der moat earst oer praat wurde en benammen de beskerming fan ‘e privacy moat op it aljemint komme. Dat

Lês it folsleine artikel
Deaden troch radikalisearre islam yn Bangladesj

Deaden troch radikalisearre islam yn Bangladesj

🕔11:21, 2.Apr 2015

It moslimterrorisme stekt hieltyd faker de kop op yn Bangladesj en de oerheid docht der amper wat tsjin. De satiryske weblogger Washiqur Rahman, dy’t geregeld krityk op ‘e islam hie, moast dat moandei mei syn libben bekeapje. Hy waard op

Lês it folsleine artikel
Ljouwerters wolle gjin nachtlike festivals mear

Ljouwerters wolle gjin nachtlike festivals mear Fernijd

🕔11:17, 2.Apr 2015

Der is noch hieltyd in soad ferset tsjin de organisaasje fan trije festivals yn it Griene Stjergebiet by Ljouwert. Dat die woansdeiteiûn bliken op in ynformaasjegearkomste fan de gemeente Ljouwert. Der wurde fan’t simmer yn totaal sa’n 20.000 minsken op

Lês it folsleine artikel