Hanno Brand driget mei rjochtssaak om staveringstweet (update)

Hanno Brand driget mei rjochtssaak om staveringstweet (update)

🕔20:55, 30.Nov 2014

Hanno Brand, de direkteur fan de Fryske Akademy, wol juridyske stappen sette tsjin nijswebstee It Nijs. De reden is dat It Nijs in Twitterberjocht fan de hear Brand retweet hat. De hear Brand jout útdruklik gjin tastimming om út it

Lês it folsleine artikel
Moandei debatjûn oer Frysk Grien Boekje (update)

Moandei debatjûn oer Frysk Grien Boekje (update)

🕔20:47, 30.Nov 2014

Nei in perioade fan stilte om it Fryske Griene Boekje en de offisjele stavering fan ús taal hinne, is de diskusje dêroer hommels wer folop ûntbrând. Der is kommende moandei (1 desimber) sels in iepenbiere debatjûn oer. Dêr binne ek leden fan Provinsjale

Lês it folsleine artikel
Súdwest-Fryslân wurdt dochs Grut-Snits

Súdwest-Fryslân wurdt dochs Grut-Snits

🕔19:19, 30.Nov 2014

SNITS – By de foarming fan de fúzjegemeente Súdwest-Fryslân hearske yn de plattelânsgemeenten de eangst dat de gemeente in foech ‘Snits en ommelân’ wurde soe. Dêrom wie ôfpraat dat de amtners en loketten ferspraat bliuwe soene oer ferskate plakken yn

Lês it folsleine artikel
Opfrysker

Opfrysker

🕔19:05, 30.Nov 2014 Lês it folsleine artikel
Efkes laitsje foar Windows-brûkers!

Efkes laitsje foar Windows-brûkers!

🕔19:02, 30.Nov 2014 Lês it folsleine artikel
8000 minsken brûke Facebook yn it Frysk

8000 minsken brûke Facebook yn it Frysk

🕔14:00, 30.Nov 2014

It sosjalemediawebstee Facebook is yn in grut tal talen te brûken. Ofrûne wike is it Frysk dêr as folweardige ynterfacetaal by kommen, nei’t der al in skoft in ûnfoltôge bêtaferzje fan yn gebrûk wie. Mei-inoar 8000 minsken brûke de Fryske Facebook. Dat

Lês it folsleine artikel
Gjin ekstra jild foar earme Frânsktalige learling

Gjin ekstra jild foar earme Frânsktalige learling

🕔09:05, 30.Nov 2014

Yn Walloanië hat elk skoalbern by de oerheid in nûmerke krige. Wat riker oft de buert is dêr’t it bern wennet, wat leger it nûmerke. Alle jierren berekkenet it ministearje fan ûnderwiis fan de Frânsktalige mienskip hoefolle punten oft de

Lês it folsleine artikel
Winners Noard-Fryske skriuwwedstryd bekend

Winners Noard-Fryske skriuwwedstryd bekend

🕔02:54, 30.Nov 2014

De Fryske taal yn Dútslân hat mar in pear tûzen sprekkers. Dochs wurdt der foar it Noard-Frysk alle jierren in skriuwwedstryd organisearre: Ferteel iinjsen (‘Fertel ris’ yn it Noard-Frysk). De winners waarden sneontejûn buorkundich makke. De earste priis, in bedrach fan

Lês it folsleine artikel
Moebarak net ferfolge: Egypte yn ûnstjoer

Moebarak net ferfolge: Egypte yn ûnstjoer

🕔23:40, 29.Nov 2014

KAIRO – Hosny Moebarak, de eardere diktator fan Egypte, wurdt net ferfolge foar de dea fan demonstranten by de revolúsje yn ‘e maaityd fan 2011. Dat hat in rjochtbank yn Kairo sneon buorkundich makke. By dy saneamde ‘Arabyske maaityd’ rekken doe sa’n achthûndert

Lês it folsleine artikel
Petysje tsjin nije Fryske stavering

Petysje tsjin nije Fryske stavering

🕔23:00, 29.Nov 2014

“Provinsjale Steaten sille meikoarten (mids desimber) kediizje oer it útstel fan Deputearre Steaten om it ‘Taalweb’, makke troch de Fryske Akademy, goed te karren, ynklusyf de dêryn ferwurke staveringswizigingen en in wurdlist dy’t foarkarsfarianten oanjout. Nettsjinsteande it protest dat ferline

Lês it folsleine artikel