Gean foar it Frysk

Gean foar it Frysk

🕔21:52, 30.Sep 2013

“Wat kinne wy sels dwaan – yn, mei en foar us eigen taal?” Dy fraach stelde direkteur Reinier Salverda fan de Fryske Akademy himsels by de betinking fan de Slach by Warns ôfrûne sneon en hy besocht der ek in

Lês it folsleine artikel
Betinking Slach by Warns

Betinking Slach by Warns

🕔16:54, 30.Sep 2013

Op sneon 28 septimber fûn wer de jierlikse betinking plak fan de Slach by Warns fan 1345. Dy trof dit jier bûtenwenstich goed waar, it liet my suver tinke oan in Amerikaanske Indian Summer. Net echt waar om de barrikaden

Lês it folsleine artikel
Ate Eijer, in dei yn it wykbehear

Ate Eijer, in dei yn it wykbehear

🕔17:41, 29.Sep 2013

Fraksjefoarsitter Ate Eijer fan de FNP yn Hearrenfean sil moarn in dei meirinne mei in wyktiim fan de gemeente It Hearrenfean. De gemeente It Hearrenfean hat de lêste tiid in soad besunigje moatten. Sa is der ek bot besunige op

Lês it folsleine artikel
Frysk byt it Nederlânsk net

Frysk byt it Nederlânsk net

🕔16:42, 29.Sep 2013

It learen fan it Frysk giet net ta skea fan it learen fan it Nederlânsk. Dat docht bliken út promoasjeûndersyk fan Jelske Dijkstra oan de universiteit fan Amsterdam. Dijkstra ûndersocht de rol fan it taaloanbod by it learen fan de

Lês it folsleine artikel
Belangstelling foar boeken út Fryslân

Belangstelling foar boeken út Fryslân

🕔16:36, 29.Sep 2013

Twa Dútske útjouwers en in Spaanske hawwe belangstelling foar yn it Ingelsk oersetten Fryske romans. Tsien titels wurde kommende moanne presintearre op de Frankfurter Buchmesse. It binne opfallend genôch de ‘âlderwetske’ boereromans dêr’t no al animo foar is, seit Victor

Lês it folsleine artikel
Oer trijeëntritich jier

Oer trijeëntritich jier

🕔15:22, 29.Sep 2013

Sneon 28 septimber wie de betinking fan de Slach by Warns. Ferline jier hat Grytsje Kingma in treffend liet, spesjaal foar de betinking, skreaun. Yn it taheakke YouTube filmke kinne jo de tekst meilêze: Oer trijeëntritich jier – Grytsje Kingma

Lês it folsleine artikel
Tal hofkersbedriuwen rint op

Tal hofkersbedriuwen rint op

🕔14:05, 28.Sep 2013

It tal bedriuwen yn de grienbrânzje is tanommen fan 7.200 yn 2011 nei 7.700 foarich jier. Krekt oarsom as yn de rest fan de túnbou, nimt it tal beamkersbedriuwen en grienfoarsjenners noch steesoan ta. Dat stiet yn in ûndersyk fan

Lês it folsleine artikel
Fryske tsjerketsjinsten 29 septimber 2013

Fryske tsjerketsjinsten 29 septimber 2013

🕔07:27, 27.Sep 2013

De Gaastmar Prot. Gem., 9.30 o., ds. H.G. Roozendal De Hommerts Prot. Gem., J. de Dopertsjerke, 9.30 o., ds. G. Hoekstra  Hjerbeam Niklaastsjerke, Fr. Oek. Wurkferbân Hjelbeam, 9.30 o., ds. K. Visbeek Itens Martinytsjerke, 10.00 o., ds G. Knol, tema: Yn it

Lês it folsleine artikel
Curiosity fynt wetter op Mars

Curiosity fynt wetter op Mars

🕔02:05, 27.Sep 2013

“Yn eltse kilo Marsgrûn sit likernôch 20 gram wetter” Yn de boaiem fan de planeet Mars blykt wetter te sitten. De ferkenner Curiosity hat dêr foar it earst spoaren fan fûn. Dat berjochtet it gesachhawwende wittenskipsblêd Science. Se seagen it

Lês it folsleine artikel
Friezen op it WK yn Italië

Friezen op it WK yn Italië

🕔22:33, 26.Sep 2013

It kommende wykein meitsje de breafytsers ûnder inoar út, wa’t it kommende jier de reinbôgetrui oan ha mei. Pieter Weening begjint snein mei in protte nocht oan it wrâldkampioenskip op ‘e dyk yn Toskane. It parkoers yn Italië tusken Lucca

Lês it folsleine artikel