Politike partijen, it Frysk en de kongressen

Politike partijen, it Frysk en de kongressen

🕔19:15, 30.Jun 2012

Hjoed hawwe fiif politike partijen de ferkiezingsprogramma’s fêststeld. It CDA, PvdA, Groenlinks, christenunie en de SP. Trije fan de fiif partijen hienen it Frysk neamd yn harren programma. It CDA hat ditte yn it programma stean: De Friese taal is

Lês it folsleine artikel
Obama soarget foar syn lânslju

Obama soarget foar syn lânslju

🕔16:24, 30.Jun 2012

Wat ûnder oaren ferneamde eardere presidinten lykas Roosevelt, Kennedy, Nixon en Reagan yn in ieu tiid aloan en wer mar net foarinoar bringe koenen, hat Barack Obama no al oprêden: der komt in algemiene soarchfersekering foar de Amerikanen. Mar it

Lês it folsleine artikel
EU tsiert nei akkoart

EU tsiert nei akkoart

🕔13:06, 30.Jun 2012

De meastentiids o sa evenredige EU-foarsitter Herman van Rompuy moat mei de fûsten op ‘e tafel slein ha en neffens Nederlânsk premier Mark Rute (foto)  is der aardich ‘knokt’ op de Europeeske top. Akute finansjele problemen yn Spanje en Italië

Lês it folsleine artikel
PvdA Ljouwert: mear gearwurkje yn Fryslân

PvdA Ljouwert: mear gearwurkje yn Fryslân

🕔12:13, 30.Jun 2012

PvdA Ljouwert: mear gearwurkje yn Fryslân ynstee fan mei Grinslân en Drinte! Der kin jild útsparre wurde as de provinsje, gemeenten en it wetterskip better mei-inoar gearwurkje. Dy útspraak die de PvdA-fraksje yn Ljouwert. De Fryske oerheden kinne better de

Lês it folsleine artikel
De Jong en Jansma winne Relyprizen

De Jong en Jansma winne Relyprizen

🕔11:50, 30.Jun 2012

It bestjoer fan it Rely Jorritsma Fûns makket bekend dat de sjuery fan betinken is dat dit jier ien ferhaal en ien fers foar in priis fan it Rely Jorritsma Fûns yn oanmerking komme. It winnende wurk is fan Simen

Lês it folsleine artikel
Bernedeiferbliuw Bernewrâld yn Reduzum sertifisearre

Bernedeiferbliuw Bernewrâld yn Reduzum sertifisearre

🕔11:47, 30.Jun 2012

Op tongersdei 5 july kriget bernedeiferbliuw Bernewrâld it sertifikaat“Bernedeiferbliuw foar meartalige ûntwikkeling.” Op dizze dei sil net allinich it sertifikaat oerlange wurde, mar is der ek iepen hûs foar de âlden dy’t harren bern al op Bernewrâld hawwe. Bernewrâld hat

Lês it folsleine artikel
Beantsjekroas yn Koudum sertifisearre

Beantsjekroas yn Koudum sertifisearre

🕔09:58, 29.Jun 2012

Op freed 6 july kriget pjutteboartersplak Beantsjekroas it sertifikaat “Pjutteboartersplak foar meartalige ûntwikkeling”. Beantsjekroas sil it twadde pjutteboartersplak wêze fan Sisa Kinderopvang dy’t it sertikaat kriget. Ytsje Hettinga, Fryske skriuwster en toanielspylster, sil it sertifikaat oerlangje oan de liedsters fan

Lês it folsleine artikel
DRANK en DRUGS

DRANK en DRUGS

🕔15:21, 28.Jun 2012

In soad âlden sitte dêr mei. Yn de hjoeddeiske realiteit soene se sizze kinne: “Begjin der net oan, ear’tst it echte libben hielendal útprobearre hast. Want dy kâns krijst net wer.” Pyt

Lês it folsleine artikel
Stille tocht foar Glenn van Haen

Stille tocht foar Glenn van Haen

🕔07:57, 28.Jun 2012

SITTARD – Yn it Limburchske Sittard hawwe juster likernôch fjouwertûzen minsken meidien oan in stille omgong troch it plak om de dea fan Glenn van Haen te betinken. De 23-jierrige man waard sneontenacht sûnder dúdlike reden deaslein troch in 25-jierrige

Lês it folsleine artikel
Wedstryd: betink in Frysk eksonym

Wedstryd: betink in Frysk eksonym

🕔00:54, 28.Jun 2012

GRINS – Nei de palindreamen, oersetlabyrinten en gévismen in nij taalspultsje fan Anne Popkema (Taalburo Popkema), dat spesjaal gaadlik is foar op fakânsje: betink it moaiste Fryske eksonym! In eksonym is in oanpassing fan in oarstalige plaknamme oan de eigen

Lês it folsleine artikel