Fryske tsjerketsjinsten 2 jannewaris

Fryske tsjerketsjinsten 2 jannewaris

🕔19:30, 30.Dec 2010

Burgum Tsjinstesintrum, 19:00 o. ds Y. Hiemstra Ferwert Liudgertsjerke, 09:30 o. dhr. Simonides

Lês it folsleine artikel
Tsjerketsjinsten 31 des en 1 jann

Tsjerketsjinsten 31 des en 1 jann

🕔19:27, 30.Dec 2010

31 desimber 2010 Boksum Prot. Gem. Terpoarte, 19:30 o. ds. A. Terlouw Earnewâld Herf. gem, 19.00 o. ds. R. Klooster Raard (D) Mei-inoar ien, 19.30 o. ds. G. Bilker  1 jannewaris 2011 Rottefalle Prot. Gem. y.w, 10:00 o. ds. D.

Lês it folsleine artikel
In ferkearsslachtoffer

In ferkearsslachtoffer

🕔16:53, 30.Dec 2010

Der leit noch net folle snie mar de marren en fearten binne beferzen. Foar de fiskers ûnder de fûgels duorret de winter al lang genôch. Ek skouwe fûgels, lykas de reiddomp, moatte no har kostje by de minsken sykje. It

Lês it folsleine artikel
Suster Von Trapp ferstoarn

Suster Von Trapp ferstoarn

🕔15:08, 30.Dec 2010

De âldste suster fan de Von Trapp-Famylje, Agathe, is ferstoarn yn ‘e âldens fan 97 jier. De Von Trapps wennen yn Eastenryk en wienen yn de jierren tritich en fjirtich ferneamd. Yn 1959 waard it ferhaal fan de famylje in

Lês it folsleine artikel
Net ien hoecht dea!

Net ien hoecht dea!

🕔10:53, 30.Dec 2010

It duorret noch in jier of tweintich en dan hoege minsken net mear dea te gean. Mei dizze foarsizzing komt wittenskipper Ray Kurzweil. De wittenskipper is spesjalist op it mêd fan keunstmjittige yntelliginsje. Neffens Kurzweil is oer tweintich jier de

Lês it folsleine artikel
Froeks: De âlde fabryk (5)

Froeks: De âlde fabryk (5) Fernijd

🕔10:17, 30.Dec 2010

De fiifde ôflevering fan “De âlde fabryk”, Froeks.TV’s earste echte online jongereinsoap. Wikenlang hawwe de spylders, regisseurs, skriptskriuwers, kameraminsken, editors, lûdspesjalisten en produksjemeiwurkers harren in slach yn ‘e rûnte wurke om de tsien dielen fan ús soap foarinoar te boksen,

Lês it folsleine artikel
Top 5 It Nijs

Top 5 It Nijs

🕔08:14, 30.Dec 2010

Alle ynternetsiden komme sa oan de ein fan it jier mei in top fan artikels dy’t it meast besjoen binne. It Nijs kin fansels net efterbliuwe.  Nûmer 1. Telegraaf-media dom? https://www.itnijs.frl/2010/02/telegraaf-media-dogge-oft-sy-dom-binne/?mc= Nûmer 2. De Ljouwerter krante as rabbelblêd https://www.itnijs.frl/2010/08/de-ljouwerter-krante-as-roddelbled/ Nûmer

Lês it folsleine artikel
Waarsferwachting en alvestêdetocht

Waarsferwachting en alvestêdetocht

🕔21:19, 29.Dec 2010

Wy fan it Nijs wolle net spekulearje oer in alvestêdetocht. Mar de waarsferwachting sjocht der net hiel min út. Fannacht sil it fûl tafrieze en moarn komt de temperatuer mar krekt boppe nul. Mar wichtiger is it foarútsjoch. It liket derop

Lês it folsleine artikel
Krystkongres: Duorsume Untwikkelings

Krystkongres: Duorsume Untwikkelings

🕔15:25, 29.Dec 2010

De provinsje Fryslân hat him no ek mei faasje smiten op de nijste trend fan duorsume ûntjouwing. De provinsje set bygelyks swier yn op wynenerzjy yn ’e mande mei it ryksbelied. Dat die bliken út de presintaasje fan deputearre Hans Konst

Lês it folsleine artikel
Oeigoeren weromstjoerd nei Sina

Oeigoeren weromstjoerd nei Sina

🕔12:43, 29.Dec 2010

Laos hat sân Oeigoeren dy’t fanwege it geweld fan ferline jier flechte wiene, weromstjoerd. It giet om in echtpear mei fiif bern. De sân minsken waarden yn maart al troch de Laotiaanske autoriteiten deportearre. It nijs waard no pas bekend

Lês it folsleine artikel