Premier

Premier

🕔19:07, 28.Maaie 2010

Ik hie it der oer hân, mei Peter-Jan of hoe hyt er ek wer. “Wy freegje Rita”, seine wy tsjin elkoar, doe’t wy mei in gleske reade wyn by it iepen hurdfjoer sieten te tinken oer hoe’t it no fierder

Lês it folsleine artikel
1,7 miljoen foar Nl/Fry grammatika

1,7 miljoen foar Nl/Fry grammatika

🕔14:16, 28.Maaie 2010

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) hat in subsydzje fan 1,7 miljoen euro tawiisd oan it Taalportaal, in projekt dêr’t de Fryske Akademy ien fan de oanfregers fan is. It Taalportaal wurdt in online grammatika fan it Frysk en

Lês it folsleine artikel
Kamera’s út ‘e Keamer!

Kamera’s út ‘e Keamer!

🕔14:09, 28.Maaie 2010

De ferkiezingsdebatten binne diskear mar wakker rûch. Der wurdt lûd roppen en partijen moatte gauris wat weromnimme. Sa witte de kiezers net mear wêr’t se oan ta binne en wankt it gefaar fan tanimmende sosjale spanningen. Ien en oar is

Lês it folsleine artikel
Ferlammingswapens foar Frânske plysje

Ferlammingswapens foar Frânske plysje

🕔11:00, 28.Maaie 2010

PARYS – De Frânske gemeenteplysjes krije allegear in saneamde taser – in wapen dat brûkt wurde kin om minsken tydlik te ferlamjen. It sjit in elektryske lading ôf. Yn normale gefallen hâldt de beskettene der neat oan oer. Frânske gemeenteplysjes

Lês it folsleine artikel
Grou liif kin libbens rêde

Grou liif kin libbens rêde

🕔11:00, 28.Maaie 2010

LEUVEN – Groulivigens is net goed foar de sûnens. Dochs kin oerstallich fet it libben fan swier sike minsken rêde. Op de ôfdieling yntinsive soarch fan sikehûzen hawwe wat te grouwe minsken mear kâns om te oerlibjen as minsken dy’t

Lês it folsleine artikel
Froulju skilje mei bromstim

Froulju skilje mei bromstim

🕔11:00, 28.Maaie 2010

READING – As froulju in tillefoanpetear fiere mei ien op wa’t se yndruk meitsje wolle, dan brûke se in djipper lûd as oars. Dat jildt net inkeld yn sakerelaasjes, mar ek as se prate mei in man dêr’t se in

Lês it folsleine artikel
Kij mei skeetpûde

Kij mei skeetpûde

🕔10:16, 28.Maaie 2010

BUENOS AIRES – Ofblazende kij meitsje de ierde waarmer. Yn kowesketen sit metaangas, dat in soad docht ta it broeikaseffekt. Troch gassen yn de loft kin de ierde syn sinnewaarmte net wer kwyt en wurdt er hieltyd waarmer. Dat hat

Lês it folsleine artikel
Ynterfrysk wapen

Ynterfrysk wapen

🕔18:31, 27.Maaie 2010

Fryske Rie foar Heraldyk kart Ynterfryske flagge fan de Ynterfryske Rie ôf. De Groep fan Auwerk presintearret nij Ynterfrysk wapen. Yn 2007 hat de Groep fan Auwerk op Helgolân (by de trijejierlikse gearkomste fan alle Friezen) oan de Ynterfryske Rie

Lês it folsleine artikel
Tûker troch in baktearje

Tûker troch in baktearje

🕔11:00, 27.Maaie 2010

SAN DIEGO – Frisse lucht is goed foar jin. Mar hoe komt dat? Ien fan ‘e oarsaken is de Mycobacterium vaccae, in tige gewoane baktearjesoarte dy’t rûnom yn de lucht omsweeft. It ynazemjen fan de Mycobacterium vaccae makket ús lokkiger,

Lês it folsleine artikel
Bakkers buorkje min

Bakkers buorkje min

🕔11:00, 27.Maaie 2010

WEINUM – Der wurdt yn Nederlân hieltyd mear bakkersguod ferkocht, mar de bakker toppet dêr net fan. It binne de supermerken dy’t side bespinne mei it tanimmend ferlet fan bôle, brea en gebak. It tal bakkerswinkels is de ôfrûne njoggen

Lês it folsleine artikel