Dêr moatte wy wach foar wêze

Dêr moatte wy wach foar wêze

🕔22:02, 31.Maaie 2010

Op it stuit binne der twa partijen dy’t de provinsjes gearfoegje of opheffe wolle. Dat binne Grienlinks en D66. It liket derop dat eltsenien noflik achteroer sitten giet omdat dy partijen yn de peilingen lyts binne. De tinzen meie dan

Lês it folsleine artikel
Dea

Dea

🕔18:13, 31.Maaie 2010

Ik hie al in hiel ein yn de hurde noardewyn op fytst, dat ik lei it wurge liif even te rêsten yn it gers. Ik koe der ek wol even by lizzen gean, tocht ik. En ik die wat ik

Lês it folsleine artikel
Bakkers

Bakkers

🕔19:02, 30.Maaie 2010

Dat bakkers te min buorkje, soe him oan de bakker lizze. Mar de klanten binne ek oars as eartiids. Der hat in tiid west dat ik lekker even gie te boadskipjen by de bakker, de grienteman en de slachter. As

Lês it folsleine artikel
Brún wurde? Yt meloen!

Brún wurde? Yt meloen!

🕔11:00, 30.Maaie 2010

BRISTOL – Der sitte al hiel wat minsken noflik yn ‘e sinne om brún te wurden. Dochs is der in makliker en feiliger manier om in kreas brún kleurke te krijen. It iten fan beskate soarten griente en fruit makket

Lês it folsleine artikel
Simmernûmer Heit en Mem

Simmernûmer Heit en Mem

🕔11:00, 30.Maaie 2010 Lês it folsleine artikel
Nederlan skeint de minskerjochten ek

Nederlan skeint de minskerjochten ek

🕔19:17, 29.Maaie 2010

Nederlân presintearret himsels graach as in beaken op it mêd fan de minskerjochten. Mar ek yn ús lân kin it slim mis gean. Dat docht bliken út ferskate ferdrachskommitees en oare, ynternasjonale eksperts. Yn harren rapportaazjes raspje se ûnder oaren

Lês it folsleine artikel
Halsema of Fryslân

Halsema of Fryslân

🕔19:03, 29.Maaie 2010

By it listlûkersdebat yn Grins waard nochris dúdlik dat Grienlinks ús provinsje ôfskaffe wol. Fan in tûke tinker as Halsema falt my dat slim ôf, mar se hat grif net yn’e rekken, hokker emoasjes dat oproppe sil. Sa soene wy

Lês it folsleine artikel
Maitiidsoffensyf

Maitiidsoffensyf

🕔18:01, 29.Maaie 2010

It Maitiidsoffensyf fan de Frije Fryske Grûn. Sjoch foar mear ynformaasje op harren side: http://www.frijefryskegrun.tk/

Lês it folsleine artikel
Wol of gjin porno op ‘e iPAD?

Wol of gjin porno op ‘e iPAD?

🕔11:00, 29.Maaie 2010

ROTTERDAM – Apple docht alle war om bleate en joetsende minsken fan syn produkten te ferbaljen. Okkerdeis hat it bedriuw noch fiiftûzen “te bleate” applikaasjes foar de iPAD út de digitale winke iStore ferwidere. Flash-bestannen, tige populêr ûnder pornografen, binne

Lês it folsleine artikel
Nije film oer Dik Trom

Nije film oer Dik Trom

🕔11:00, 29.Maaie 2010

AMSTERDAM – Filmprodusint Eyeworks is dwaande mei in ferfilming fan de boeken oer Dik Trom fan skriuwer C. Joh. Kieviet. It doel is om fan ‘t simmer de opnamen te meitsjen. De produsint ropt grouwe jonges op om audysje te

Lês it folsleine artikel