Noard-Fryske webradio

april 7, 2010 22:51
Skriuw in reaksje

6 opmerkingen

 1. Henk april 7, 23:12

  Moai dat Noard-Fryslân omtinken jout oan de ûntjouwingen hjirre.

 2. Sybren Posthumus april 8, 10:41

  Hiel goed. It soe lykwols noch better wêze dat der ek yn ‘e eter folle mear Noardfryske útstjoerings op radio en TV binne. In taak foar de oerheden dêre om dat te befoarderjen en dêrmei de Noardfriezen mear erkenning te jaan.

 3. Henk april 8, 23:56

  Fansels mei iens, mar it is wol sa dat dizze nijsberjochten (en earder de foriining for nordfriisk raadio) út de minsken sels wei komt. Se binne mei muoite en tiid yninoar set. It fernuveret my bytiden hoe’t it in lyts ploechje minsken slagget om de Noardfryske kultuer sa libben te hâlden en sa sichtber te meitsjen: eigen radio, toaniel, skriuw- en sjongwedstriden, twatalige buorden, ynternasjonale kontakten, jeugdwurk. Folle net genôch. En dat foar in grut part bûten de ynstituten om.

 4. pyt april 9, 15:25

  Op it stuit sjoch ik hjir neat. Mar men kin it wol hearre fia http://friiskforiining.podspot.de/rss+all

 5. Erwin april 9, 16:50

  Op it wurk koe ik de útstjoering beharkje, mei myn eigen kompjûter slagget dat net.

 6. pyt maaie 4, 21:11

  Noardfryske webradio ‘Nais foon diling’ no daliks te hearren op:
  http://friiskforiining.podspot.de/files/friesisch.mp3
  It is wol in útdaging om it wat ferstean te kinnen!

Sjoch opmerkingen

Skriuw in reaksje

Skriuw in reaksje

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.