Telegraaf-media dom?

febrewaris 1, 2010 19:00

 

De PvdA soe neffens Telegraaf-media de kommende gemeenteriedsferkiezingen útstelle wolle…

It ANP-berjocht dêr’t se dat op basearje, seit dúdlik wat oars…

In stoarm fan sabeare lilkens is by de Telegraaf-media, wêrûnder telegraaf.nl en geenstijl.nl, opstutsen. De PvdA soe foarsteld hawwe om de kommende gemeenteriedsferkiezingen út te stellen. Neat is lykwols minder wier. Twadde Keamerleden fan de PvdA hawwe oan steatssekretaris Ank Bijleveld (Binnenlânske Saken) frege om te ûndersykjen oft it yn de takomst mooglik wêze soe de ferkiezingen op in letter momint yn it jier te hâlden. Dat stiet fierders dúdlik meidield yn it ANP-berjocht dêr’t de Telegraaf-media harren suggestive berjochtjouwing op basearje.

It ANP seit nammentlik:

De PvdA-fraksje yn de Twadde Keamer wol dat ûndersocht wurdt oft gemeenteriedsferkiezingen yn de takomst ferset wurde moatte soene nei in waarmer momint yn it jier. Dat, omdat no frijwilligers fan de partijen yn de kjeld kampanje fiere moatte.
De PvdA-Keamerleden Pierre Heijen en Paul Kalma freegje moandei skriftlik oan steatssekretaris Ank Bijleveld (Binnenlânske Saken) oft sy ek begrutsjen hat mei al dy frijwilligers. De twa wolle witte wat de foar- en neidielen binne fan it fersetten fan de riedsferkiezingen dy’t no steefêst begjin maart plakfine. Dêrneist soe dan sjoen wurde kinne nei wat it ferbân is tusken it momint fan de ferkiezingen en de opkomst.
De earstfolgjende gemeenteriedsferkiezingen binne op 3 maart dit jier. De PvdA leit der de klam op dat it har om de takomst giet, en dat se net wol dat dizze ferkiezingen fan maart  útsteld wurde.

Troch it hiele Telegraafberlocht hinne wurdt lykwols suggerearre dat de PvdA winliken wol de kommende ferkiezingen bedoelde.

febrewaris 1, 2010 19:00
Skriuw in reaksje

47 opmerkingen

 1. Erik febrewaris 1, 21:13

  Ik ha krekt it berjocht lêzen op Geenstijl.nl en hja hawwe it net eksplisyt oer de gemeenteriedsferkiezings fan dit jier…. Wêr leit no krekt it probleem? In bytsje folksfertsjinwurdiger jout neat om de kjeld!

 2. mbc84 febrewaris 2, 17:02

  @Kevin
  Wat soe dat? Lear FRYSK! Nederlânsk is der genôch. Hjir dogge wy it yn ús FRYSK!

 3. Nietvoordekat febrewaris 2, 17:03

  Wat een irritant dialect is dit toch zeg… Leer Nederlands.

 4. Asra febrewaris 2, 17:04

  ^ Doe eens een beetje lief, laat die mensen lekker onverstaanbaar lullen as ze daar vrolijk van worden.

 5. Willem febrewaris 2, 17:21

  Ik fin dit un luek stikje tekst. Prachtifg skreun.

 6. Gerryt febrewaris 2, 17:30

  Moai stukje en goed skreaun. PvdA besykje rjocht te praten wat krûm is. Dat slagget fansels noait.

 7. Maarten febrewaris 2, 17:36

  Houd de dialectverscheidenheid in stand, dus blijf Fries, Limburgs en Gronings praten! (Turks, Berbers en Pakistaans zijn uiteraard een ander verhaal)

 8. Ted febrewaris 2, 17:38

  Grote bek hebben die Hollanders, maar je kan er de oorlog niet mee winnen.
  Dus Friezen, blijf lekker in je moers taal lullen en trek je niets aan van die Hollanders.

  Friesland boppe, Holland in de groppe.

 9. mbc84 febrewaris 2, 17:44

  @ alle anty-Friezen:

  ach, dat Nederlânsk, wêrom prate se net gewoan keurich Dútsk? Reserve-Dútsers? Feitliken is Nederlânsk in Dútsk dialekt, enneh, de Friezen en it Frysk wienen der al in moai skoft foar’t der Nederlânsk praat waard… sjoch http://en.wikipedia.org/wiki/West_Frisian_language

  M.o.w.: donderje op mei dyn dialekt-Dútsk!

 10. Robert de Kliero febrewaris 2, 17:50

  Reare berjrochten. Wet skepte manne oppe wiejert det foan ophoafe wulle? Mej grutte ferdutsfernochel? Whahaha!

  Mot jierst de ljutter út de ku trjukken fjoardet dei proate mej kuns!!!

 11. Piet namme febrewaris 2, 17:50

  @Kevin 16:55 Fries is een van de vele Dietse talen. Inderdaad zijn een flink aantal talen gedegradeerd naar ‘dialect’ en sterven er nu unieke talen uit, denk aan Brabants, Achterhoeks, Antwerps, Keuls… Eeuwig zonde. Dat ‘Nederlands’ waar je het over hebt is oorspronkelijk Haarlems. Voordat de officiële taal werd vastgesteld (de taal waarin waterschappen en latere overheden dienden te communiceren) had je de meest uiteenlopende vormen van ‘Nederlands’. Ieder stadsgewest had z’n eigen taal. Middeleeuwse geschriften zul je slechts met moeite kunnen lezen. Zelfs Vondel zal al moeilijk zijn. En nog steeds kun je op het Brabantse platteland horen of iemand uit dorp A of dorp B, tien KM verderop, komt.

  Frysk is net als Limburgs een taal. Geen dialect. En het is stom toeval geweest dat de Hollandse Gewesten ten grondslag lagen aan de Nederlanden (Holland), anders had je gewoon Fries gesproken, heette Nederland Friesland, en klonk het Nederlands zoals je dat kent als een rauw Vlaams of Zeeuws dialect.

  Wist je dat er hier en daar plaatselijke dialecten in andere landen zijn die sprekend op ‘Nederlands’ lijken? Je zou het zo kunnen verstaan. Je vindt zulke dialecten bijvoorbeeld in Schotland, Wales, Rusland, Duitsland en Oostenrijk. Daar zijn het authentieke talen die sterk verwant zijn aan het neder-Diets. Ook op sommige plaatsen elders in de wereld kom je verbasteringen van Nederlands tegen, maar dan gaat het over taal die nog gebruikt wordt door afstammelingen van Nederlanders van vroeger. Zuid-Afrika is het bekendste. Zuid Afrikaans is oorspronkelijk Zeeuws.

 12. anti bijstandskoning febrewaris 2, 18:11

  Hollanders zijn duitsers! En ze verkrachten hun eigen taal met woorden als kids. Frysk is gewoan moai!

 13. Zweedse kok febrewaris 2, 18:21

  Jeu meut zweuds preuten, jeudideudideujjjjjj!!!!

 14. Lútsen febrewaris 2, 18:33

  Redaksje,

  Beliven, skiftsje it ôfwaaide praat derby wei. Der wurdt al genôch oer ús hinne miigd. Hja dy’t NET Frysk skriuwe kinne, moatte op dizze side ferballe wurde. Opsoalje jimme! Gjin ferlet fan smeulskens en lekskoaierij.

 15. Pim febrewaris 2, 18:34

  Jammer dat ik geen Fries kan schrijven, prachtige taal! … maar inhoudelijk: de Telegraaf is natuurlijk alleen geschikt voor plaatjes kijken, maar dat wisten we al.

 16. Lezer febrewaris 2, 18:44

  Ik schaam mij een beetje voor de Hollandse grote bekken die, hier naar toe gekomen via een link op GeenStijl, zo nodig hun domheid moeten etaleren. Fries is inderdaad mooi.

 17. Lútsen febrewaris 2, 18:46

  Pim, hoe kinst it dan lêze? Wêr hast dat leard? Dan kinst ek Frysk skriuwen leare. Likest my yntelligint genôch. Of bist leaver loai as wurch? Skytmerakels Pim. Gean nei in kursus en weagje dy deroan.

 18. lofiis febrewaris 2, 18:58

  It hat hjir jit nea sa drok west. Ha ha. Hollanners hawwe jit hieltyd muoite mei alles wat oars is. Sa gjit it al ieuwen.

 19. Boer Harm febrewaris 2, 19:01

  Praktisch elke Fries kan wel Nederlands spreken hoor, dus dat ‘argument’ van leer Nederlands gaat niet op.

  Domme Reaguurders die menen na het zien van 1 zeer selectieve rare figuren docu van bijv. De Rest Van NL dat het gros van Friesland achterlijk of dergelijk is. Friesland al deccenia in alles brekend beter dan menig ander provincie.

 20. De Hageneis febrewaris 2, 19:01

  Vroegâh ware r mense die vèn ùit de grond haalde. Maah daah kwam âhk nâhgal wat troep bè omhâhg. Die troep hebbe ze toen op een plek gedondâh en dat weg Viesland genoem. Op dat Viesland zèn mense gaan wâhne en dat wâhde Vieze genoem. Nu hèt ut Friesland met Friese.

 21. Lucas Amsterdam febrewaris 2, 19:08

  Beste minsken, an bietsje besiekjen in friesk, Ik kin it net skriuwen. tankewol @ GEEN STYL!

  Lucas Amsterdam

 22. Maarten febrewaris 2, 19:24

  @Kevin: leer jij eerst eens normaal Nederlands te schrijven voordat je zo uit de hoogte gaat doen over je moedertaal:

  “Wat heb ik een hekel aan dat stukje Nederland dat zo graag anders wilt zijn.”

  Voor de zoveeste keer: het is WIL in de derde persoon, niet WILT. Dat is bij alle modale werkwoorden zo.

  Mensen die zeggen HIJ WILT zijn dom. Je zegt toch ook niet hij kunt, zalt, magt etc. (hoop ik)?

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Modaal_werkwoord

 23. Maarten febrewaris 2, 19:30

  Aanvulling: er blijken dus inderdaad mensen te zijn die denken dat het HIJ MAGT is:

  http://www.onzetaal.nl/advies/hijmag.php

  Waar gaat dat heen??

  Zucht.

 24. lofiis febrewaris 2, 19:32

  Voor een ieder die moeite heeft met het Fries hier een online woordenboek:

  http://www.hallofryslan.nl/

 25. Hermann Boring febrewaris 2, 19:35

  Ach, het heeft wel wat. Een stel exoten die tegen beter weten in een zompig moeras wensen te bivakkeren, en een onverstaanbaar gebrabbel bezigen. Zonder Holland was Friesland al lang van de landkaart verdwenen en vergeten. Maar ja, huisdieren doe je ook niet zo maar weg, je gaat toch van ze houden.

 26. Rene febrewaris 2, 20:01

  OMFG… Die friezen mogen dan niet te verstane eigenwijze boeren zijn, ik heb liever een heel leger friezen dan één gemiddelde Rotterdammer… Of Amsterdammer, daartussen discrimineer ik niet..

 27. Mugger febrewaris 2, 20:02

  Ik leauw ‘t wjerwurd fan geenstijl.nl op boppesteand artikel wol. It docht mar wer iens bliken wat foar ligeriche en paranoïde haatsiedder Van Jole eink is. Opslute, die man!

 28. Erik febrewaris 2, 20:09

  Fuort mei al dy Nederdútsers hjir! Yn Nederlân is mar ien taal en dat is Frysk. Dy Nederdútsers meie bliid wêze mei harren Dútske dialekt. En wy binne eins fierstente goed dat wy it gebrûk dêrfan tastean!

 29. Hermann Boring febrewaris 2, 20:35

  @Erik

  Fries mag dan wel puur wetenschappelijk gezien dan wel een taal zijn, het is en blijft kinderlijk gebrabbel. Het is te begrijpen, maar het is gewoon een onrendabele taal. Leuk voor feesten en partijen, maar niet meer van deze tijd.

 30. lofiis febrewaris 2, 20:43

  Guon Friezen lykje in soad op dy Hollanners. Lit ús er mar om gnize al is ‘t altemets mear giizje as de duvel tsjin ‘e dei.

 31. Mondvertrompeling febrewaris 2, 20:57

  Grote bek hebben die Hollanders, maar je kan er de oorlog niet mee winnen.
  Dus Friezen, blijf lekker in je moers taal lullen en trek je niets aan van die Hollanders.

  Friesland boppe, Holland in de groppe.

  Zijn de Friezen niet op kosten van de Hollanders geannexeerd ??? Zou toch zweren dat ze die oorlog gewonnen hadden.

 32. Jelle febrewaris 2, 21:03

  Ik sil foar dizze oangelegenheid oerskeakelje nei it Hollânsk.

  Het is spijtig dat er weer Hollanders hun grote monden openzetten als het gaat om onze taal en cultuur, die -godzijdank- afwijkt van wat zij als “normaal” beschouwen. Het blijkt maar weer hoe onfatsoenlijk onze landgenoten eigenlijk zijn. Normaal gesproken zou ik mijn ogen er voor sluit en doorlopen, helaas heeft het probleem zich de afgelopen jaren ook uitgebreid tot binnen onze provincie en kan ik er niet langer meer omheen. Bij wijze van spreken hebben wij hetzelfde probleem met de immigratie van Nederlanders naar Friesland als de Nederlanders hebben met de immigratie van Noord-Afrikanen en Midden-Oosterlingen naar Nederland: Het worden er steeds meer en dat is lastig. Met name in deze winter zie je zo waar de Hollanders wonen: In de huizen waarvan de stoep niet geveegt is. Niet dat het in andere perioden lastig is hoor: Hun kinderen schreeuwen en hebben grote bekken en in de dorpen zijn ze te beroerd om de mensen vriendelijk te begroeten. Zelf ben ik student en ik reis daardoor een hoop met het openbaar vervoer, net als veel oudere mensen in mijn regio doen. Als rasechte Friezen zijn wij gewend om voor hen op te staan als ze een volle bus binnen komen, zo niet de immigranten uit niet-Friese provincies. Wat Friezen ook altijd doen is de buschauffeur bedanken als hij ons veilig bij de halte heeft afgezet. Tuurlijk, dat is een klein en onbelangrijk detail maar het gaat mij om het contrast: Eens in de zoveel tijd moet ik voor mijn opleiding naar Amsterdam of Den Haag waar ik er meerdere malen getuige van ben geweest dat de chauffeur werd uitgescholden omdat de bus een paar minuten te laat was.

  Worden Hollanders daar nou gelukkig van? Voor hunzelf leven zonder rekening te houden met anderen? Alles wat anders is dan dat van hunzelf afvakkelen? Alles wat hun niet aanstaat de grond in te trappen?

  Afgelopen zomer ben ik in Suriname geweest, een land waarvan de inwoners ontzettend tegen Nederlanders opkijken. Maar zelfs daar hebben veel inwoners me -nadat ik uitgelegd had dat ik geen doorsnee Hollander ben- bekend dat ze die “bakra’s” eigenlijk maar een onfatsoenlijk volkje vinden. En in mijn ogen hebben ze gelijk.

  Ik vind het prima dat jullie zo zijn maar blijf dat dan doen in “je eigen land”. In dat nare gebied wat door jullie alom de hemel in geprezen wordt bijvoorbeeld: “De Randstad”. Daar waar de lokale gekken ‘s ochtends met 20 km/u over de snelweg opweg zijn naar hun kantoorbaan en waar diezelfde gekken tegen het einde van de middag weer met hetzelfde slakkengangetje over de snelweg naar huis sukkelen. Daar waar de lokale gekken 5 euro betalen om hun auto een uur te parkeren. Daar waar de lokale gekken zich voor enkele tonnen op laten lichten met een veel te klein huis. Daar waar de lokale paupers vinden dat je niks voorsteld als er geen merkje op je kleding staat.

  Tsja, als je dat zo leest ga je snappen waarom het zover heeft kunnen komen met het probleem “Hollanders”. Het moet haast wel pure frustratie zijn.

  Amen.

 33. Mugger febrewaris 2, 21:05

  @ Hermann Boring
  Wat dochts hjir dan, mieger? Do bist hielendal net utnoadigje op ús feest. Fuort wêze!

 34. Jelle febrewaris 2, 21:16

  Disclaimer aan mijn bericht van daarnet: De uitzonderingen uiteraard daar gelaten. Ik heb niet gekeken naar Hollanders persoonlijk maar naar de Hollanders als groep.

 35. grinslanner febrewaris 2, 21:20

  Jim mutte oek net de telegraafgroep tsjin de haren opstrijk’n, dan krijgst dit, weest wel.
  @jelle
  In liwadden sta ik oek in de file, eltse dei opnij, seker in de simmer as de breggen konstant open binne.

 36. eddy febrewaris 2, 21:23

  Jelle 2 febrewaris 2010 21:03
  Helemaal mee eens.
  Maar het is nog erger dan je schrijft, Niet alleen in Suriname maar ook in andere delen van de wereld schijt men het liefst op Nederlanders….en dat komt niet door de doorsnee Fries, Groninger of Drent maar door Hollanders en Utrechtenaren.

 37. H Derks febrewaris 2, 21:28

  Mijn mening is dat ik dat fries maar een achterlijk boerentaaltje vind! Leer toch eens normaal praten mensen dan wordt het mischien ooit nog eens iets met dat achtergebleven onontwikkelde noorden.

 38. Koos febrewaris 2, 21:31

  @Lezer, grappig dat je afgeeft op het engelse gebruik van woorden in het Nederlands terwijl fries meer verwant is aan engels als het Nederlands, dat ik je dat als Hollander moet vertellen zeg 😉

 39. Jelle febrewaris 2, 21:40

  “Mijn mening is dat ik dat fries maar een achterlijk boerentaaltje vind”

  *Zucht…*

  Het is óf “Mijn mening is dat …” óf “Ik vind dat …”

  En dan ook suggereren dat wij niet normaal kunnen praten.

  It begjint my op te fallen dat de grutste roppers en razers de minste weet hawwe fan harren eigen taal, sels sa slim dat de trochsnee Fries harren ferbetteret. Falt dat jim ek op? Ik tink dat we hjirút grif konkludearje kinne dat de minsken mei de measte kommentaar oer de minste yntelliginsje beskikke.

 40. Thomas febrewaris 3, 05:23

  @Jelle: Tuurlijk vriend. Wat zijn jullie friezen toch een heilig volk. Zijn vast de blauwe ogen en het blonden haar.

  Het natioualistme stijgt duidelijk bij jullie naar het hoofd.

 41. Thomas febrewaris 3, 05:31

  @Jelle: Tuurlijk vriend. Wat zijn jullie friezen toch een heilig volk. Zijn vast de blauwe ogen en het blonde haar. Sieg Fryslan

  Het nationalisme stijgt duidelijk bij jullie naar het hoofd. Zal vast niet lang meer duren voordat friezen zelfmoord aanslagen gaan plegen op het Binnenhof .

 42. Erik febrewaris 3, 07:13

  Fuort mei alle Nederdútsers. Nederlânsk in aparte taal? Bytsje oerdreaun! It saneamde Nederlânsk, better sein Nederdútsk, is noch altiten in Dútsk dialekt.

  Nederlands is een Duits dialect, weg ermee en leer standaardduits!

 43. Petter Nilsson febrewaris 3, 09:02

  Ikzelf vind fries meer op het duits lijken dan dat nederlands op duits lijkt.. Ikzelf vind dat fries een nederlands/duits dialect is. Kijk naar hoe het meeste op elkaar lijkt!
  Ik snap niet hoe jullie (friezen) kunnen zeggen dat Nederlands een Duits dialect is terwijl jullie taal er nog meer op lijkt! Zit een beetje tussen Deens, Duits, Nederlands en Engels in. Maarja dat ben ik.

  Ik ben niet trots op Nederland met alle buitenlanders, gestoorde freaks, hoerige meisjes en al dat gespuis, maar de taal is iets waar ik trots op ben! Friesland is zeker een hele mooie provincie, maar daar gaat het volgens mij hier niet om. In deze ‘discussie’. Het is de TAAL waar we het over hebben, of niet dan?

  peace out, kärlek!

 44. mbc84 febrewaris 3, 09:21

  @Thomas:
  nationalisme stijgt ons naar ons hoofd?? Hahaha, en dat zeg jij als Nederlander? Je bent een beetje de mening toegedaan van: één land één volk één taal. En wie was hier nou nationalistisch? En kijk eens hoe de NL’ers zichzelf altijd op de borst kloppen en pochen over zichzelf… Kijk eens hoe debiel het gaat als NL voetbal speelt… En dan zijn louter wij nationalistisch? Frappant is dat een hoop Europeanen veel begrijplijker op de houding van de Friezen reageren dan de NL’ers… Ein Land, ein Volk ….?
  @Petter Nilsson:
  Dus werkelijk, jijZELF vindt dat Fries een Duits dialect is… Heb je je er wel eens in verdiept, in het Fries? Zo te zien niet. En heb je je wel eens verdiept in de geschiedenis van het Nederduits? Bij de feiten blijven en niet meningen vormen die nergens op gestoeld zijn!

 45. Ilja febrewaris 3, 10:43

  Yn Berlijn koe ik my mei Hollânsk altiden noch better fersteanbar meitsje as my Beierske húsgenoat mei syn ‘Dúts’ (wy hawwe dat omwillen fan ‘e witenskip as eksperymint ûndersocht…). Dat seit dochs wol wat oer de oerienkomsten tusken alle ‘Platt’-talen, ek hjoeddeis noch.

 46. Hanneke Brandsma febrewaris 3, 21:48

  He Fryslan laat je niet kennen! wees trots op je taal,en op jezelf.

 47. Sjoerd Groenhof febrewaris 4, 00:57

  It Frysk is in folsleine Rykstaal. It foldocht oan in tal wichtige kritearia: politike erkenning, taalhistoaryske ûntjouwing in rike wurdskat dy’t gâns fan it Nederlânsk ôfwykt, eigen kombinaasjes fan lûden en bylûden, eigen regels foar wurdfoarming, in standerdisearre stavering en grammatika. It wurdt praat, songen en skreaun, it wurdt privee, yn ‘e kultuer en yn it offisjele iepenbiere libben brûkt. De taal hat status. Dêrtroch ferskilt it Frysk fan in dialekt. Dialekten wurde besjoen as regionale farianten fan in taal. It Frysk hat syn eigen farianten: Klaaifrysk, Wâldfrysk, Stêdsfrysk en it Súdwesthoeksk.

  Het Huidige Nederlands is een variant van het Vlaams dat op haar beurt weer van het Noordnederfrankisch afstamt.
  We moeten niet uit het oog te verliezen dat het Hollands (sinds 1830 door zelfbenoeming de bestuurstaal Nederlands) eigenlijk alleen in een deel van de provincies Noord- en Zuid-Holland gesproken werd. In alle andere delen is het een verplichte taal en oefent als meerderheidstaal in ons laagland een bepaalde druk uit op andere streektalen en dialecten, zoals het Fries, Nedersaksisch, het Zeeuws en het Limburgs.
  De Nederlandse variant is door het aantal, de invloed en het overwicht tot een eenheidstaal gegroeid. Het is een eenheidstaal met een beperkte woordenschat. Kennelijk is vergeten dat hetgeen zij als “Zuidnederlands” (lees Vlaams) aanduidt, eigenlijk haar geboortehuis is. Het Nederlands, Hollands, Nederdiets of beter Noordvlaams is voor veel Friezen op praktische gronden een bestuurstaal, maar niet de gevoelstaal. Veel Friezen blijven het Fries koesteren omdat het kille Nederlands hen geen nestwarmte kan geven. Het Nederlands is uitgehold en wordt langzaam maar zeker vervangen door het Engels (of iets wat daar op lijkt). Zo heet de centrale in Driebergen, waar het Nederlandse verkeer wordt geregeld, niet naar verwachting “Verkeersinformatiecentrum”, maar officieel “Trafic Information Centre”. Het opnemen in de laatste desastreuze spellingsregeling van het Nederlands (1 augustus 1996) van spellingsaanwijzingen voor Engelse woorden, is een ander bewijs dat men zich bij het onvermijdelijke heeft neergelegd. Gelet op de toekomst is dit misschien een goede ontwikkeling. Naast de streektaal groeit het Engels tot de Europese en mondiale voertaal. De Friese taal, die nog op de meeste plaatsen van het hedendaagse Friesland, onder de bevolking gesproken wordt, is een spraak welke, als een weinig verbasterde Oud-Germaansch taaltak, met het Angel-Saksisch, IJslands en Deensch overeenkomst heeft, en door taalkundigen als de moeder van het Nederlands, Saksisch en het Engels beschouwd kan worden.

  Sa tink ik der oer.

Sjoch opmerkingen

Skriuw in reaksje

Jo mailadres wurdt net sichtber foar oare besikers fan dit webstee.
As der in stjerke by in hokje stiet, moatte jo dêr wat ynfiere.*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.