Wêr is it engaazjemint by de haadredakteuren?

Wêr is it engaazjemint by de haadredakteuren?

🕔23:05, 27.Jan 2010

De waakhûn foar it Frysk hat ôfskied nommen fan de Ljouwerter Krante. No ja ôfskied, der waard sein dat Fryslân syn skerpe stikjes noch net misse hoecht. Pieter de Groot hie de rezjy fan syn ôfskied yn eigen hannen nommen. Sa

Lês it folsleine artikel
Tomke-foarlêsboekje

Tomke-foarlêsboekje

🕔14:20, 27.Jan 2010

Spesjaal foar de Nationale Voorleesdagen (bedoeld foar pjutten en beukers) hawwe de biblioteken in nijsgjirrich Tomke-foarlêsboekje makke. It wurdt yn dy perioade fergees útdield oan âlden dy’t mei harren bern yn de biblioteek komme. Fansels kinne pake en beppe ek

Lês it folsleine artikel
TU Delft en de isotope-produksje

TU Delft en de isotope-produksje

🕔13:48, 27.Jan 2010

  As de ‘Hoge Flux Reactor’ yn Petten yn maart tichtgiet foar reparaasje, sil de ûndersyksreakter fan de TU Delft molybdeen begjinne te meitsjen foar medyske tapassings. Utgongsmateriaal dêrby binne plaatsjes mei uranium 235. Kearnen fan dat materiaal wurde troch

Lês it folsleine artikel
Measte deaden Darfur troch sykte

Measte deaden Darfur troch sykte

🕔10:04, 27.Jan 2010

Mear as 80% fan de 300.000 deaden dy’t de ôfrûne jierren yn it troch geweld teistere Darfur omkamen, komt net troch geweld mar troch sykte. Dat skriuwe Belgyske ûndersikers yn in artikel yn it medysk tiidskrift The Lancet. Yn it

Lês it folsleine artikel
Oerheidsrezjy en lege gasfjilden

Oerheidsrezjy en lege gasfjilden

🕔09:55, 27.Jan 2010

  Yn Nederlân wûrdt te min koördinearre en strukturearre neitocht oer de takomstige eksploataasjemooglikheden fan Nederlânske gasfjilden. Dat stelde prof. dr. Jan Willem Velthuijsen yn syn ynaugurele rede, dy’t er ferline wike tiisdei hold. Velthuijsen  begûn dy dei mei syn heechlearaarskip

Lês it folsleine artikel
PWN suveret wetter foar Haïtianen

PWN suveret wetter foar Haïtianen

🕔09:23, 27.Jan 2010

    Sân Perfector-E wettersuveringsienheden fan it Provinciaal Waterleidingsbedrijf van Noord-Holland (PWN) helpe yn Haïti yn it grutte ferlet fan skjin drinkwetter te foarsjen. PWN stjoerde begjin ferline wike mei de ynstallaasjes ek seis monteurs nei it troffen gebiet, yn

Lês it folsleine artikel
Iisferlies Grienlan 200 km3

Iisferlies Grienlan 200 km3

🕔09:12, 27.Jan 2010

Yn de perioade 2003-2008 rekke de iiskap op Grienlân jierliks trochinoar 200 km3 oan iis kwyt. Dêrtroch kaam de seespegel mei trochinoar likernôch 0,5 millimeter it jier omheech. It ferminderjen fan iis gong hieltyd rapper, sadat yn de lettere jierren

Lês it folsleine artikel
Boartsje

Boartsje

🕔17:16, 26.Jan 2010

It is foar in minske hiel belangryk dat er boartsje kin. Troch hieltyd op it gefoel ôf te gean, te dwaan wat er dwaan wol en op te hâlden as it him neat mear seit, kin in minske folle mear

Lês it folsleine artikel
Lêste Amearikaanske mariniers ferlitte Irak

Lêste Amearikaanske mariniers ferlitte Irak

🕔17:04, 26.Jan 2010

De lêste Amearikaanske mariniers hawwe Irak ferlitten. Under in seremoanje yn Ramadi, 100 km westlik fan Bagdad, hat de befelhawwer fan it twadde Marinierskorps, generaal Richard Tryon, it kommando yn de provinsje Anbar oerdroegen oan de yn Bagdad legere earste Amearikaanske

Lês it folsleine artikel
Paus: mear blogge

Paus: mear blogge

🕔17:01, 26.Jan 2010

Paus Benedictus  XVI wol dat prysters mear gebrûk meitsje fan moderne kommunikaasjemiddels, lykas weblogs. Sa kin de tsjerke Gods wurd better oer de wrâld gean litte, sei de paus op de Dei fan de Kommunikaasje fan de Rooms-Katolike Tsjerke. Neffens de

Lês it folsleine artikel