Oranjeskamte plus ferfolch

Oranjeskamte plus ferfolch

🕔15:17, 29.Jan 2010

Wa’t yn ’e histoarje dûkt, fynt noch wolris wat. Jim hoege jim wier net te skamjen, hear. Dat is oars mei it Oranje-túch. Jim soe ik net oankleie, mar sy besteane fan myn sinten, dat ik mei der ek wat

Lês it folsleine artikel
Nije website Spultsjes.nl online

Nije website Spultsjes.nl online

🕔14:50, 29.Jan 2010

Allerhande spultsjes foar jong en âld.  Hâldsto fan spultsjes? Sjoch dan gau op www.spultsjes.nl. Dêr fynst allerhande leuke spultsjes, lykas Galchje, 5-letterpret, bemeunsterd en winterwille.

Lês it folsleine artikel
Zwitserlaand lezing

Zwitserlaand lezing

🕔14:48, 29.Jan 2010

Veurig jaor was et jaor dat de naeme ‘Stellingwarf’ 700 jaor beston. Iene van een hiele riegel aktiviteiten was een mooi historisch symposium in Noordwoolde op 28 september. Et was eerst de bedoeling om op dat symposium ok wat andacht

Lês it folsleine artikel
Pécs, wol polityk, mar min kultuer

Pécs, wol polityk, mar min kultuer

🕔14:23, 29.Jan 2010

As Kulturele Haadstêd fan Europa neist Istanbul en Essen, hat de Hongaarske stêd Pécs in protte wurk om út it skaad fan Boedapest te kommen. De Hongaarske nijsstek Hírszerzö freget him ôf oft it lân wol by steat wêze sil

Lês it folsleine artikel
‘Stinzen in Friesland’

‘Stinzen in Friesland’

🕔14:02, 29.Jan 2010

De Fryske Akademy organisearret yn gearwurking mei Bibliotheekservice Fryslân in fjouwertal histoaryske lêzingen yn Fryske biblioteken. De twadde yn de rige fan fjouwer wurdt holden op moandei 8 febrewaris 2010 om 19.30 oere yn de bibleteek op It Hearrenfean. Drs. Paul Noomen hâldt dêr dan in

Lês it folsleine artikel
De krisis wie in les oer ússels

De krisis wie in les oer ússels

🕔08:57, 29.Jan 2010

Wy lykje it slimste fan ’e ekonomyske krisis no sawat hân te hawwen, mar likegoed is it in flinke tebekset foar it minskdom. Wy mienden dat wy de boel sa goed yn hannen hiene, dat wy it net wer sa

Lês it folsleine artikel
De Halte: Gedichtedei 2010

De Halte: Gedichtedei 2010

🕔19:10, 28.Jan 2010

Wat in waar! …

Lês it folsleine artikel
Obama warskôget Iran

Obama warskôget Iran

🕔12:52, 28.Jan 2010

De Amerikaanske presidint Obama hat yn syn earste ‘State of the Union’ ferklearre dat Iran konsekwinsjes ferwachtsje kin as it ûnfersetlik bliuwt omtrint syn nukleêre aspiraasjes. Wat dy konsekwinsjes wêze kinne, makke Obama net dúdlik. Iran hat al skoften spul mei Israel

Lês it folsleine artikel
De bile oan de demokrasy?‏

De bile oan de demokrasy?‏

🕔11:37, 28.Jan 2010

It Amerikaanske Heechgerjochtshôf hat mei 5 tsjin 4 stimmen útmakke dat bedriuwen safolle jild as se wolle, yn politike kampanjes stekke meie. Dat giet dan bygelyks om jild oan kandidaten foar it presidentskip of foar it kongres of in kampanje

Lês it folsleine artikel
Diken op plakken sjippeglêd

Diken op plakken sjippeglêd

🕔11:21, 28.Jan 2010

It KNMI warskôget tongersdeitemoarn foar ferriedlike glêdens. Hoewol’t de temperatuer oeral yn Frylân op it stuit boppe nul is, kin it dochs opfrieze, omdat de grûn noch kâld is. Woandeitejûn hie it ferkear rûnom yn de provinsje lêst fan de

Lês it folsleine artikel