Firefox 5 jier

Firefox 5 jier

🕔18:16, 10.Nov 2009

Moandei 9 novimber waard de browser Mozilla Firefox 5 jier. Begûn as it âlde en earste programma om op it ynternet te sneupen, Netscape, is it yn 5 jier tiid útgroeid ta de twadde browser mei in brûkersoandiel fan 25%. 

Lês it folsleine artikel
Nije koerts Cordaid

Nije koerts Cordaid

🕔08:06, 10.Nov 2009

Untwikkelingsorganisaasje Cordaid sil de finansjele relaasje mei lokale organisaasjes yn njoggen lannen beëinigje. Dat is ien fan de karren dy’t makke is yn de nije stratezjy foar 2011 – 2015. It doel dêrfan is om mei noch mear fokus en

Lês it folsleine artikel
Simmerfakânsje primêr ûnderwiis

Simmerfakânsje primêr ûnderwiis

🕔08:02, 10.Nov 2009

CNV Onderwijs is bliid mei it stânpunt fan de ûnderwiisynspeksje oer de saneamde ‘skoallen sûnder fakânsje’ yn it primêr ûnderwiis. Michel Rog, foarsitter fan CNV Onderwijs: ‘Yn de brief fan de ynspeksje dy’t wy krigen, befêstiget de ûnderwiisynspeksje de opfetting

Lês it folsleine artikel
Twatalich diktee foar it Fryske lústerboek

Twatalich diktee foar it Fryske lústerboek

🕔08:00, 10.Nov 2009

Rotaryklup Nijehove kriget noch hieltyd entûsjaste reaksjes op it diktee fan twa jier lyn. Dêrom organisearret de serviceklup op 18 novimber op Stenden Hegeskoalle in nije edysje fan it diktee. Gjin gewoan diktee, mar it earste twatalige diktee (Dik2) mei

Lês it folsleine artikel
Boekpromoasje: Tantalus

Boekpromoasje: Tantalus

🕔07:57, 10.Nov 2009

Oer it boek Tantulus, Leafde en yntriizje yn Egypte: ISBN: 978 90 8954 119 2 Fayda is in tige selsstannige frou, dy’t wit hoe’t se manlju, om te begjinnen har heit Safout en har omke Sabaan, betsjoene en bespylje kin.

Lês it folsleine artikel
140 pjutteliedsters nei Tomke

140 pjutteliedsters nei Tomke

🕔22:32, 9.Nov 2009

In soad liedsters fan pjutteboartersplakken en bernedeiferbliuwen hawwe op 4 novimber dielnommen oan it Tomke-sympoasium. Dêr krigen sy ynformaasje en foarljochting oer ferskate saken dêr’t se yn harren wurk mei te krijen hawwe. Ek foar oare professionals dy’t mei jonge

Lês it folsleine artikel
Betinking fal Muorre

Betinking fal Muorre

🕔14:21, 9.Nov 2009

Hjoed is it tweintich jier lyn dat de Berlynske Muorre foel. Ferskillende wrâldlieders sille dat hjoed yn Berlyn betinke. Ek âldlieders binne útnoege, lykas de eardere Sowjetlieder Gorbatsjov.  De muorre waard yn 1961 troch de Sowjets boud, omdat te folle East-Dútsers

Lês it folsleine artikel
Marcel nije sjonger Di-rect

Marcel nije sjonger Di-rect

🕔10:55, 9.Nov 2009

Di-rect hat sûnt juster wer in nije sjonger. Yn in spannende liveshow wie it oan Spike, Bas en Jamie om te beslissen hokker persoan de nije sjonger fan de band wurde moast. De striid gie tusken Sven út Rotterdam en

Lês it folsleine artikel
Ferbod op seehûneprodukten

Ferbod op seehûneprodukten

🕔09:52, 9.Nov 2009

Frieda Brepoels, in EFA-Europarlemintariër út Flaanderen, hat har wakker ynsetten om it foarinoar te krijen dat der in ferbod op it ynfieren fan seehûne-produkten komt. Dêr is se no foar ûnderskieden mei de ‘Europarlemintslid fan it jier’-priis op it mêd

Lês it folsleine artikel
Maarten van Rossum listtriuwer

Maarten van Rossum listtriuwer

🕔15:45, 8.Nov 2009

Histoarikus en Amearika-saakkundige Maarten van Rossum is listtriuwer foar de PvdA  by de gemeenteriedsferkiezingen yn Utert. Dy ferkiezingen wurde hâlden op 3 maart takomme jier. Van Rossem wol in sinjaal ôfjaan, in sinjaal fan protest tsjin de hjoeddeistige politike stimming

Lês it folsleine artikel