Werom nei 't begjin

Technology

Romtefarders meitsje keunst yn ’e romte

Romtefarders meitsje keunst yn ’e romte

🕔11:35, 20.Feb 2017

Mei de komst fan in 3D-printer kinne astronauten oan board fan it ynternasjonale romtestasjon fan alles produsearje. Hoewol’t de printer foaral brûkt wurdt om nuttige dingen te meitsjen, lykas ark, hawwe de astronauten foar ien kear in bysûnder keunstwurk makke.

Lês it folsleine artikel
Nije oerslach foar binnenskipperij yn it Prinses Margrytkanaal

Nije oerslach foar binnenskipperij yn it Prinses Margrytkanaal

🕔23:01, 16.Feb 2017

Deputearre Steaten fan de Provinsje Fryslân komme mei it útstel om in nije oerslach te bouwe oan it Prinses Magrytkanaal. Dy oerslach wurdt in ferbining tusken it ferfier oer wetter en it ferfier oer de dyk. Grutte containerbinnenskippen kinne dêr

Lês it folsleine artikel
Wetterskip Fryslân ynvestearret yn sinne-enerzjy en biogas út slib

Wetterskip Fryslân ynvestearret yn sinne-enerzjy en biogas út slib

🕔08:32, 16.Feb 2017

Wetterskip Fryslân wol yn 2020 fjirtich persint fan har enerzjy duorsum opwekke mei sinne-enerzjy en biogas. It wetterskip wol dêrom de kommende trije jier fyftich miljoen ynvestearje yn it pleatsen fan sinnepanielen op eigen terreinen en gebouwen en yn de

Lês it folsleine artikel
Flaamske ûndersikers fine medisyn foar Parkinson

Flaamske ûndersikers fine medisyn foar Parkinson

🕔15:18, 10.Feb 2017

In groep Flaamske wittenskippers hat in nije manier fûn om de sykte fan Parkinson te behanneljen. It giet om in spesifike, erflike fariant, dy’t faak al op jonge leeftyd foar it ljocht komt. De oanbelangjende foarm fan de sykte ûntstiet

Lês it folsleine artikel
Undersyk nei losse stiennen op de Waadseedyk

Undersyk nei losse stiennen op de Waadseedyk

🕔08:59, 27.Jan 2017

It ynnovative guod Elastocoast, dat brûkt is by it oanpakken fan de Waadseedyk op de hichte fan Swartehoanne, Holwert en Wierum, foldocht dêr net oan de ferwachtingen. Op stikken fan de dyk litte de stiennen, dy’t brûkt binne yn in

Lês it folsleine artikel
Subsydzje foar Ynnovaasjekluster Drachten

Subsydzje foar Ynnovaasjekluster Drachten

🕔15:00, 20.Jan 2017

It Ynnovaasjekluster Drachten kriget in finansjele bydrage foar syn fierder profesjonalisearjen en útwreidzjen. De provinsje Fryslân en de gemeente Smellingerlân stelle dêr elk goed € 2,4 miljoen beskikber foar. De bedriuwen yn it kluster drage mei-inoar € 16 miljoen by.

Lês it folsleine artikel
NASA begjint nije ‘Marsmisje’ op Hawaï

NASA begjint nije ‘Marsmisje’ op Hawaï

🕔09:09, 20.Jan 2017

Seis wittenskippers sille foar de kommende acht moanne opsletten sitte yn in wite koepel yn in fulkanysk gebiet op Hawaï om in Marsmisje te simulearjen. It is de fyfde kear dat NASA in Marsmisje neidocht yn in koepelfoarmige basis. De

Lês it folsleine artikel
Sintugen reitsje yn ’e tiis by folwoeksen taallearders

Sintugen reitsje yn ’e tiis by folwoeksen taallearders

🕔14:21, 19.Jan 2017

Minsken dy’t klanken hearre as se in kleur sjogge of deroer praten hearre, minsken dy’t in kleur sjogge as se beskate wurden hearre – se besteane en se hawwe synestezy. Synestezy wol sizze dat minsken ûnderfiningen hawwe dy’t net fuortendaliks

Lês it folsleine artikel
Woudagemaal trije dagen ûnder stoom, publyk wolkom

Woudagemaal trije dagen ûnder stoom, publyk wolkom

🕔19:47, 14.Jan 2017

Wetterskip Fryslân bringt it ir. D.F. Woudagemaal hjoed, moarn en moandei ûnder stoom om it betsjinjende personiel yn de praktyk op te lieden. Belangstellenden binne noch wolkom op snein 15 en moandei 16 jannewaris tusken 10.00 en 17.00 oere yn

Lês it folsleine artikel
Ynformaasjemerk wynpark Nij Hiddum-Houw

Ynformaasjemerk wynpark Nij Hiddum-Houw

🕔19:18, 14.Jan 2017

Op tongersdei 26 jannewaris organisearret de Provinsje in ynformaasjemerk oer wynpark Nij Hiddum-Houw. Oanlieding dêrfoar is it konsept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), dat yn te sjen is. Meiwurkers fan de Provinsje, gemeente Súdwest-Fryslân en de inisjatyfnimmers jouwe ynformaasje oer

Lês it folsleine artikel