Feie Fonyk oer sûnenssoarch en jild

Feie Fonyk oer sûnenssoarch en jild

🕔14:37, 9.Dec 2016

    Ik sil de lêste wêze om minsken dy’t siik binne de gek oan te stekken. Dat nimt net wei dat je neffens my sykten, kwalen, lichaamlik en geastlik ûngemak ferdiele kinne yn trije groepen. Der binne kwalen en

Lês it folsleine artikel
In ferburgen boadskip

In ferburgen boadskip

🕔11:24, 7.Dec 2016

troch Jabik van der Bij   Fan ’e wike kaam Sinteklaas yn Boarnwert út de loft oansilen. Passend by syn hege funksje trêde er de skoalle yn en joech him op in stoel del. Lykas wenst mochten de bern by

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: fuort mei dy partijen

Feie Fonyk: fuort mei dy partijen

🕔16:17, 5.Dec 2016

    Wy hawwe op it stuit santjin politike partijen yn de Twadde Keamer. Dat binne der sân te folle, te witten: de fjouwer ienmansfraksjes Monasch, Van Vliet, Houwers en Klein, de groep Kuzu- Öztürk en de groep Bontes-Van Klaveren. Dat binne

Lês it folsleine artikel
Polityk slachskaad

Polityk slachskaad

🕔12:28, 5.Dec 2016

troch Lutz Jacobi   Op 30 novimber wie ik tsien jier lid fan de Twadde Keamer. Ik kin sizze dat dy tiid omflein is. Ferwûndering, fernuvering, eufory, teloarstelling… alles kaam lâns. Lykas trouwens yn alle funksjes, gjin momint haw ik

Lês it folsleine artikel
Wurkstress

Wurkstress

🕔15:05, 28.Nov 2016

troch Lutz Jacobi   It is de wike fan de wurkstress. Hege wurkdruk en burn-out steane sintraal. Sa’n treddel miljoen wurknimmers hawwe te krijen mei hege wurkdruk en omtrint in miljoen rint it risiko op in burn-out. Min te fertarren

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk oer demagogen

Feie Fonyk oer demagogen

🕔10:30, 24.Nov 2016

    “Yn Europa heart men wolris dat ien fan de foardielen fan it algemien stimrjocht is, dat steatslju oan it regear roppen wurde dy’t it betrouwen fan it publyk wurdich binne. Wat ik yn Amearika sjoen haw, lit my

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk wurdt gek fan ynformaasje

Feie Fonyk wurdt gek fan ynformaasje

🕔07:15, 17.Nov 2016

Wy lêze op it stuit fjouwer kranten. Dat wol sizze: dy blêdzje ik troch, want as ik se alle fjouwer lêze soe, dan kaam ik nearne oars mear oan ta. Wy hawwe de Volkskrant, dy’t moarns betiid om healwei sânen

Lês it folsleine artikel
Wike fan Respekt

Wike fan Respekt

🕔07:40, 14.Nov 2016

troch Lutz Jacobi   Ferline wike wie it wer de Wike fan Respekt. Foar de tsiende kear. Al jierren jou ik yn dy wike in gastles oer respekt en respekt foarinoar hawwe. Gewoan omdat it neffens my belangryk is dat

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk oer Donald Trump

Feie Fonyk oer Donald Trump

🕔16:22, 10.Nov 2016

    Jierren lyn seach ik Bert Haanstra syn dokumintêre ‘Bij de beesten af’, dy’t er makke yn 1972. As it my goed heucht is der in sêne yn mei in grutte aap, in mantsje gorilla. Breedút sit er tsjin

Lês it folsleine artikel
In taaie mite

In taaie mite

🕔16:22, 7.Nov 2016

troch Jabik fan der Bij   Dêr wie er wer. Sneon dûkte it ferhaal wer op yn de Ljouwerter krante oer itendroppings yn ’e oarloch. Wa’t it ferhaal de wrâld ynbrocht hat, wit nimmen mear, mar it wurdt al lang

Lês it folsleine artikel