Werom nei 't begjin

Frysk nijs

It eigenwize koweblomke

It eigenwize koweblomke

🕔08:41, 25.Mar 2017

Nei oanlieding fan ús oprop om kreative bydragen krige de redaksje ûndersteand ferhaal tastjoerd. It eigenwize koweblomke Ferhaal fan Teije Brattinga Op it griene hiem stie in pôle koweblomkes te pronkjen yn ’e sinne, blomkes mei allegear in giel hertsje en in

Lês it folsleine artikel
Frysk Strjitfestival giet werom nei twa dagen

Frysk Strjitfestival giet werom nei twa dagen

🕔08:37, 25.Mar 2017

De organisaasje fan it Frysk Strjitfestival hat fanwege weromrinnende finânsjes besletten it festial werom te bringen nei twa dagen, freedtejûn en sneon. Fan de oerheden kriget it Frysk Strjitfestival de kommende twa jier te min subsydzje om it sneintemiddeiprogramma ek

Lês it folsleine artikel
Rjocht op goed meitsjen

Rjocht op goed meitsjen

🕔16:35, 24.Mar 2017

Fryslân DOK – Rjocht op herstel De maatskippij ferhurdet, it lûd oer swierdere straffen klinkt oeral, mar der binne ek tsjinlûden. Lykas it alternatyf foar it hjoeddeiske strafrjocht: it rjocht op it goed meitsjen of it werombringen yn de âlde steat.

Lês it folsleine artikel
Fytsend de wrâld om

Fytsend de wrâld om

🕔09:30, 24.Mar 2017

Moandei 20 maart binne se entûsjast úteinset: 180 learlingen dy’t de wrâld om fytse sille. 40.000 kilometer yn totaal en dan ek nochris tige rap. Op dit stuit – 24 maart – binne se Kaïro al foarby en de teller

Lês it folsleine artikel
Beamfeestdei by Keimpetille in grut sukses

Beamfeestdei by Keimpetille in grut sukses

🕔08:37, 24.Mar 2017

Op woansdei 22 maart waard by Keimpetille op de grins fan Littenseradiel en Frjentsjerteradiel, de jierlikse nasjonale Beamfeestdei fierd. En in feest wie it, benammen foar de bern! Efkes gjin rekkenjen of taal, mar skeppe, siedbommen smite, mei it pontsje

Lês it folsleine artikel
Tresoar siket Fryske skriuwers foar ferbliuw yn Maribor, Slovenië

Tresoar siket Fryske skriuwers foar ferbliuw yn Maribor, Slovenië

🕔08:09, 24.Mar 2017

De fjirde call foar it literêre útwikselingsprogramma Other Words / Oare Wurden is iepene. Fryske skriuwers kinne oant 20 maaie in foarstel yntsjinje foar in ferbliuw fan acht wiken yn de Sloveenske stêd Maribor. It ferbliuw sil wêze yn de

Lês it folsleine artikel
327 nije beammen yn Bertebosk Noardburgum

327 nije beammen yn Bertebosk Noardburgum

🕔07:53, 24.Mar 2017

Yn it ramt fan de Nasjonale Beamfeestdei, woansdei 22 maart, hawwe skoalbern út Noarburgum 327 beamkes en beammen plante yn de Bertebosk yn dat plak. Omdat yn Tytsjerksteradiel fan 1 jannewaris 2016 o/m 20 maart 2017 likefolle bern berne wiene

Lês it folsleine artikel
‘Manon’ yn de Iepenloft

‘Manon’ yn de Iepenloft

🕔07:00, 24.Mar 2017

Dit jier spilet Iepenloftspul Dronryp it stik ‘Manon’, in bewurking neffens it twalûk Jean de Florette en Manon des Sources fan de Frânske skriuwer Marcel Pagnol. De repetysjes binne al folop oan de gong. It stik Manon fertelt it ferhaal fan Manon, dy’t

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 26 maart 2017

Frysktalige tsjerketsjinsten 26 maart 2017 Fernijd

🕔07:00, 24.Mar 2017

Fjirde snein fan de fjirtichdagetiid Boalsert Martinytsjerke, 9.30 o., ds. H.T. Wagenaar Damwâld Benediktustsjerke, 9.30 o., ds. J. Miedema De Harkema Protestantske gemeente, 9.30 o., ds. P. Beintema Itens Martinytsjerke, 10.00 o., ds. A. Terlouw mei it Kwartettekoar Ljouwert Waalske

Lês it folsleine artikel
Temajûn oer oersetten mei Ytje Hoekstra

Temajûn oer oersetten mei Ytje Hoekstra

🕔18:51, 23.Mar 2017

It Skriuwersboun organisearret in temajûn oer oersetten mei Ytje Hoekstra. Dizze jûn wurdt holden op tiisdei 28 maart, om 20.00 oere (ynrin 19.30 oere) by Tresoar yn Ljouwert, tagong fergees, opjefte graach fia bestjoer@skriuwersboun.nl. Ytsje Hoekstra is oersetter fan Oanfal (Seizure, fan

Lês it folsleine artikel